Atos

SRQ125047 - Implementatie Manager Business-Info Analist - Informatiearchitectuur (361491)

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
04.02.2019
Ending date:
31.07.2019
Hours per week:
36

Implementatie Manager voor onze klant EZK West in Den Haag
Inzet per 04-02-2019
Inzetperiode: 6 maanden
optie op verlenging:  ja, 4 X ^maanden
Contracturen: 36buur per week
Richttarief inkoop: €  100,00  
Deadline aanleveren: Vrijdag  01-02-2019 CV’s vóór 08:00 uur

Opdracht-/functiebeschrijving
Binnen de transitie van de versterkingsoperatie in Groningen van Privaat naar Publiek is behoefte aan een hands-on implementatiemanager, te beginnen met de implementatie van de betaalfunctie. Hierbij wordt in eerste instantie de IST-situatie in kaart gebracht. Vervolgens de transitiescenario's met voors en tegens en vervolgens dient implementatie plaats te vinden. In dit speelveld zijn veel spelers met verschillende belangen betrokken. Mogelijk leidt de transitie tot aanpassingen aan de systemen van huidige en toekomstige uitvoerders. Van de implementatiemanager wordt verwacht dat hij samen met mensen van Finance & Control (F&C), Juridische Zaken (JZ) en InkoopUitvoeringscentrum (IUC) van RVO, alsmede betrokken derde partijen de volgende werkzaamheden verricht:

 • Voert een analyse uit op de bestaande processen welke tot betalingen leiden.
 • Inventariseert de beheersingsmaatregelen binnen deze processen.
 • Maakt een fit-gap analyse op basis van de aansluitvoorwaarden en het berichtenboek van de financiële functie binnen F&C.
 • Komt met oplossingsrichtingen voor de gap's.
 • Implementeert de oplossingrichtingen, inclusief de daarbij behorende opleidingen, processen en beheersingsmaatregelen in de keten.

 
Bij gebleken geschiktheid kan de implementatiemanager ook op andere (deel) projecten worden ingezet.
 
Achtergrond
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wordt volop ondersteund door RVO. Naast de afwikkeling van de schademeldingen loopt er in het aardbevingsgebied nog een majeure operatie: de versterking van de gebouwen in het gebied om ze aardbevingsbestendig te maken. Bestuurlijk (ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Coördinator Groningen, provincie, gemeenten, belangenorganisaties) is afgesproken te gaan uitwerken hoe deze versterkingsoperatie meer in het publieke domein kan worden gebracht. RVO is gevraagd hierover mee te denken. De taken die naar het publieke domein gaan en waar de minister van EZK verantwoordelijk voor is, betreffen onder meer de (betaal)taken die nu nog bij de NAM liggen en het borgen van de verantwoordelijkheden van de minister voor de veiligheid. RVO is gevraagd om te verkennen en mee te denken over de inrichting van deze taken. De overdracht van de betaalfunctie is inmiddels een fase verder en dient nu gerealiseerd te worden.
 
Eisen

 • HBO Informatica > 15 jaar
 • Operationele managementervaring in IV/ICT gerelateerde werkzaamheden > 3 jaar
 • Uitgebeide ervaring als business & informatie-analist > 10 jaar
 • Ervaring met financieel domein en uitvoeringsprocessen binnen uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid > 12 jaar
 • Ervaring met aansluiting van primaire applicaties op het financiële domein > 4 jaar
 • Ervaring met Agile werken > 3 jaar
 • Informatiearchitectuur

 
Wensen
Ervaring met aansluiten van schakels in de keten (primair, relaties, financieel)
Heeft focus: doelgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uitIs procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief. Is analytisch en goed in staat hoofd- en bijzaken te scheiden.
Is in control:

 • Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie,verwachtingen gemanaged)
 • Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat)
 • Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing
 • Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico’s, leerpunten, logboek)
 • Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde)
 • Uitgebreide kennis van geïntegreerd kas- en verplichtingenstelstel
 • Uitgebreide kennis van uitvoeringsprocessen en financiële processen bij een uitvoeringsorganisatie.
 • Kennis van en ervaring met loosely coupled werken in de keten
 • Down-to-earth
 • Organisatiesensitiviteit
 • Creatief
 • Partner die adviseert, begeleidt (spreekt aan, bemiddelt bij weerstand en conflicten, onderhandelt, coacht)
 • Betrouwbaar (transparant, eerlijk, gedreven)
 • Toegankelijk (bereikbaar, aanspreekbaar, reageert)

 
Bijzonderheden
De kandidaat dient gedurende de gevraagde termijn beschikbaar te zijn voor het gevraagde aantal uren. Eventuele afbouw van huidige werkzaamheden is bespreekbaar voor een periode van maximaal twee weken waarin de kandidaat minimaal 75% beschikbaar moet zijn voor deze opdracht.
 
De werkzaamheden worden deels verricht op de vestiging Den Haag. De kandidaat moet er rekening mee houden dat frequent reizen naar Groningen en meerdere dagen verblijf aldaar nodig is om de werkzaamheden te verrichten.

Uw aanbiedingsmail bestaat uit een Nederlandstalig CV in Word van maximaal 4-6 pagina’s ontdaan van logo`s, bedrijfsnamen, tarieven etc.
Een CV van een kandidaat met daarin een persoonlijk geschreven motivatie toegeschreven op de klanteisen, wordt met voorrang behandeld.
In de aanbiedingsmail ook graag vermelden:

 • DUIDELIJK aangeven of de kandidaat een ZZP-er is; Bij Payroll constructie OOK aangeven of dit volgens payroll cao Uitzendbranche is, of tijdelijk contract. Bij aanbieding óók de keten van levering aangeven.
 • minimale en maximale contracturen;
 • datum beschikbaarheid, eventuele vakanties of belemmeringen;
 • lopende aanbiedingen en intakes.

< Go back to the overview of all orders