Atos

SRQ125051 - ICT Netwerkspecialist A

Work location:
Utrecht
Starting date:
15.02.2019
Ending date:
15.08.2019
Hours per week:
36

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur; de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 
Domein Bedrijfsvoering - team I&A (Informatiemanagement & Automatisering)
Het team I&A bestaat uit ruim 50 mensen. Samen streven we ernaar om de medewerkers van Provincie Utrecht te voorzien van standaard betrouwbare en veilige digitale werkplekken, applicaties, mobiele telefoons, datanetwerken en overige ICT-infrastructuur. We faciliteren interne innovatie en dragen vanuit inhoudelijke expertise bij aan businessprojecten. Het team I&A is onderdeel van het domein Bedrijfsvoering en is opgebouwd uit de clusters:

 • Kaderstelling en advies;
 • Portfoliomanagement, projecten en change;
 • Functioneel- & applicatiebeheer;
 • Documentaire Informatie Voorziening;
 • ICT-infra. 
  De omgeving
  Je wordt ingezet in het cluster Hosting en Netwerk en draagt mede zorg voor het navolgen en uitdragen van op ITIL gebaseerde werkprocessen. Er wordt van de gebruikers een grote zelfredzaamheid gevraagd. Hiervoor is een digitaal serviceplein ingericht en is het helpdesksysteem ingericht voor self service en zijn wiki’s gevuld met instructiesets.
  De specialist moet niet alleen verstoringen in de dienstverlening oplossen, maar ook de informatie beheren die gebruikt wordt voor de zelfredzaamheid; zo wordt de zelfredzaamheid verhoogd.
  Daarnaast ben je continu bezig met het verbeteren van de informatie die we aan medewerkers geven. Werken volgens PDCA – cyclus is voor jou gewoon.
   
  Wat ga je doen
  Je beheert mede de totale ICT-infrastructuur van de provincie en je specifieke aandachtsgebied daarbinnen is de totale Back-End ICT Infrastructuur, bestaande uit de datacom- en internetverbindingen en de (draadloze) netwerken, de beveiliging daarvan, alsmede de wijze waarop eindgebruikers dat netwerkdomein gebruiken.
  De provincie bevindt zich in een transitieperiode, waarbij het beheer van dit domein gaandeweg overgaat van ‘zelf beheren’ naar ‘outsourcen’. In de eindsituatie is er dan sprake van ‘regievoeren met kennis’.
  Verder wordt mogelijk aan je gevraagd je kennis te delen door het inwerken/opleiden van nieuw in te zetten medewerker(s) van de provincie op dit gebied.
   
  Te behalen resultaten:
 1. Up-to-date en goede werkende huidige datacenters en netwerken, conform de SLA die intern met de gebruikersorganisatie is overeengekomen.
 2. Afhandeling van incidenten, changes en configuratiebeheer conform die SLA en de geldende afspraken (ITIL). Analyserend vermogen en probleemoplossend vermogen zijn hier sleutelwoorden.
 3. Kennis van de datacenters en netwerken is ingebed binnen de organisatie en up-to-date.
 4. Beheerste vernieuwing (conform PMW of ITIL Changes) van datacenters en netwerken, vanuit regulier beheer of vanuit business- of IT-projecten.
 5. Transitie van de datacenters en netwerken aan de nieuwe outsourcingspartijen.
 6. Regievoering op de outsourcingspartijen voor de nieuwe datacenters en netwerken. 
  Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:
 • Het inrichten en beheren van de huidige datacenters en netwerken, omvattende:
  • de eigen datacenters van de provincie
  • Juniper- en Cisco-netwerken in die datacenters en op locaties van de provincie (LAN, WAN, Datacom en Telecom)
  • netwerk- en security-componenten binnen dit IT-landschap (KEMP load balancers, Cisco IronPorts, DNS, DHCP, et cetera)
 • IT Security is een wezenlijk onderdeel van je werk en je zorgt dat dit voor systemen is ingeregeld.
 • Begeleiding vanuit beheer van transitietrajecten van deze diensten naar de nieuwe leveranciers
 • Regievoering op de nieuwe leveranciers.
 • Eventueel inwerken/opleiden medewerker(s) van de provincie op genoemde onderwerpen. 

< Go back to the overview of all orders