Atos

SRQ125052 - Recruiter

Work location:
Gouda
Starting date:
25.02.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
24

- ervaren recruiter
- ervaring met gemeentelijke organisatie
- Focus ligt op W van Werving en minder op S van Selectie
- Rolverdeling adviseur versus recruiter: adviseur spart over nut/noodzaak van de vacature, de recruiter adviseert over vacaturetekst, wervingskanalen, eventueel aanvullende arbeidsvoorwaarden;

  • Recruiter heeft actieve rol bij monitoren van de kwantiteit en kwaliteit van de reacties. Desnoods wordt tussentijds ‘opgeschaald’ als reacties achterblijven;
  • Daar waar nodig en mogelijk kan de recruiter een rol spelen bij selectiegesprekken en bij het afrondend gesprek.

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders