Atos

SRQ125072 - Juridisch medewerker WABO

Work location:
Vriezenveen
Starting date:
04.02.2019
Ending date:
07.04.2019
Hours per week:
24

Als juridisch medewerker WABO (focus op milieu maar ook kennis van bouw) draag je zorg voor de ondersteuning en afwikkeling van juridische procedures binnen vergunnings- en/of handhavingstrajecten. Je behandelt bezwaar- en beroepsprocedures, je bestudeert en interpreteert bestaande, nieuwe en in ontwikkeling zijnde regelgeving en jurisprudentie. Ook adviseert je het bestuur ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het (gemeentelijk) beleid, de regelgeving en sancties. Met je juridische kennis ondersteun je je collega’s binnen het team. Je weet je weg te vinden in de wetgeving zoals de Awb, Wabo, APV en Drank- en Horecawet.

< Go back to the overview of all orders