Atos

SRQ125082 - Executive coach/ begeleider Managementteam

Work location:
Hengelo
Starting date:
25.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
24

Aanleiding
Het Concern management Team (CMT) heeft de wens uitgesproken om zich extern te laten ondersteunen bij hun teamontwikkeling.

Doelstelling traject
Effectiever functioneren als (concern management) team vanuit de basis verbinden, vertrouwen en respect. Hiermee hangen de volgende vragen en aandachtspunten samen:

 • hoe geven we inhoud aan de begrippen/waarden verbinden, vertrouwen en respect?
 • hoe zetten we elkaar in de kracht, niet in de macht?
 • er is een merkbare onderstroom, hoe kunnen we hierover het echte gesprek voeren?
 • het gaat over samenwerken en persoonlijke relaties
 • bewustwording van het effect van ons gedrag op elkaar en op de organisatie
 • duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen en rollen 

In een later stadium van het traject moet het ook gaan over: 

 • waar staan wij als CMT voor in de organisatie?
 • hoe sturen we op visie/missie/strategie vanuit het CMT, voeren we hier het goede gesprek over?
 • het dilemma van sectorbelang vs organisatiebelang

 Verwachtingen en eisen mbt begeleider(s)

 • senioriteit; ervaring met coaching van directie/MT-teams die functioneren in een complexe, politiek/bestuurlijke context
 • confronterend met respect
 • authentiek
 • instrumenten als hulpmiddel maar niet als leidend principe
 • professionele grens bewaken tussen coaching en psychologie
 • begeleiding als team maar ook feedback per individu
 • wenselijk om dit traject niet door één, maar twee externen te laten begeleiden gezien de diverse samenstelling van het CMT, de noodzaak van “de klik” met de begeleider en ook gezien de zwaarte/aard van het traject
 • vorm, aanpak en intensiteit iom de begeleider(s) te bepalen 


 
 
 

< Go back to the overview of all orders