Atos

SRQ125540 - Sr. Projectleider Vijfheerenlanden

Work location:
Utrecht
Starting date:
18.03.2019
Ending date:
15.01.2020
Hours per week:
32

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Het domein Mobiliteit
Je komt te werken binnen het domein Mobiliteit waar alle op mobiliteit gerichte werkzaamheden zijn samengevoegd. Dit domein wordt in de komende maand verder vorm gegeven en wordt samengesteld uit verschillende onderdelen waarbij beleid(svorming) en uitvoering worden samengevoegd. Dit voor alle onderdelen van mobiliteit. Onze kernwaarden zijn dat we elkaars talenten benutten, doen waar behoefte aan is bij de gebruikers, vernieuwend zijn en toegevoegde waarde voor collega's en omgeving hebben. Kernkwaliteiten zijn: snel en goed, humor, zicht op andermans belangen/nieuwsgierig en verantwoordelijkheid voor de bijdrage aan het totaal resultaat.
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Aanleiding
Met de vorming per 1 januari 2019 van de gemeente Vijfheerenlanden worden de volgende mobiliteitsonderwerpen overgedragen van de provincie Zuid Holland naar de provincie Utrecht.
  1. Openbaar Vervoer: Concessieverlening en regiotaxi
  2. Overdracht wegen: Provinciale weg N484 en provinciale weg N412
  3. Overdracht vaarwegen: Kunstwerk Lingebrug en Merwedekanaal
  4. Subsidies en beleid: Subsidies en verkeersveiligheid.
De provincie is op zoek naar een Sr. Projectleider voor de borging van de implementatie afspraken, waarbij resterende transitie werkzaamheden zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de staande organisatie
 
Functieomschrijving
 Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en het aansturen van (meerdere) project- en of adviesteams. Je stuurt op het eindresultaat en zorgt dat de implementatieafspraken per 31 december 2019 of eerder zijn geborgd.
Maandelijks leg je verantwoording af via een verantwoordingsrapportage aan de opdrachtgever. 
 

< Go back to the overview of all orders