Atos

SRQ125574 - sr procesontwerper-beheerder 366429

Work location:
Amsterdam
Starting date:
15.03.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
40

Ook graag jouw NAW gegevens vermelden.
 
De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.
 
Algemeen:
. Vertegenwoordigt de afdeling als specialist op het vakgebied in overlegsituaties binnen de organisatie.
. Vertegenwoordigt organisatieonderdeel in de keten t.b.v. ontwikkeling van complexe integrale organisatie overschrijdende processen.
 
Eisen:
Minimaal HBO bedrijfskundige informatica of gelijkwaardig
 
 
Naast de (specifieke) vakinhoudelijke competenties van de medior procesontwerper- en beheerder heeft de senior procesontwerper en -beheerder de volgende specifieke vakinhoudelijke competenties:
 
-  HBO-opleiding Bedrijfskunde, Bestuurlijke Informatiekunde of vergelijkbaar met een procesgeoriënteerde achtergrond.
- Vakinhoudelijke opleiding procesontwerp en informatieanalyse volgens de geldende theorieën en UWV-beleid.
- Integrale methodische benadering (SCOPAFIJTH)
- Prince2 Foundation
- Kennis van de mogelijkheden van ICT.
- 5 jaar relevante werkervaring.
 
 
Wensen:
Aantoonbare werkervaring in projecten
Aantoonbare werkervaring in het geven van workshops en presentaties Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de Sociale Zekerheid Aantoonbare werkervaring met het opstellen van klantreizen Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met procesontwerp en COPAFIJTH-brede impactanalyses in de afgelopen 6 jaar Minimaal 2 jaar werkervaring met implementatie- en verandertrajecten en E-dienstverleningsprojecten in de afgelopen 6 jaar.
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij grote en complexe (overheids)organisaties in de afgelopen 6 jaar.
 
 
Competenties:
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Samenwerken
 
Kwaliteitsgerichtheid
Oordeelsvorming
Organisatiesensitiviteit
Netwerken
Coachen
 
Opdracht:
Het opleveren van een vaktechnisch onderbouwde analyse gebaseerd op gegevens die door onderzoek zijn verzameld en gecombineerd en die voldoet aan interne (en indien van toepassing externe) kwaliteitseisen en richtlijnen.
Het aandragen van oplossingen in de vorm van een advies aan opdrachtgevers (leidinggevende, de organisatie en derden) met als doel het ondersteunen van de bedrijfsvoering en deze efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Het opleveren van ondersteuning en -beschrijvingen in de vorm van onder meer procesmodellen, procesbeschrijvingen, procedure beschrijvingen, werkinstructies, handleidingen.
Het leveren van input ten behoeve van processen en/of systemen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.
Draagt bij de totstandkoming van nieuwe divisie overstijgende bedrijfsprocessen of past bestaande complexe bedrijfsprocessen aan, bewaakt de samenhang en adviseert het lijnmanagement bij de implementatie en onderhoudt deze.
Draagt bij probleemsituaties adequate oplossingen voor.
Levert een bijdrage, afhankelijk van het onderwerp, als (deel)projectleider, binnen het eigen vakgebied en vertegenwoordigt de eigen afdeling in projecten.
Organiseert en begeleid workshops en groeps-bijeenkomsten.
Inhoudelijke coördinatie van werkzaamheden van de procesontwerpers en -beheerders."
 

< Go back to the overview of all orders