Atos

SRQ125598 - Data Exchange Ontwerper / 4279 367200

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
11.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

OFFERTEFORMULIER INGEVULD MEESTUREN

Opdracht:

Jij bent een expert in het ontwerpen van data aanlever- en uitleverstraten. Je kunt deze standaardiseren en hebt hier ook aantoonbaar ervaring in. Je houdt je in deze rol bezig met het opzetten van nieuwe gegevensservices. Daarbij komt jouw kennis en ervaring van het uitwisselen van gegevens met derden (zoals andere overheidsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen of commerciele partijen) goed van pas. Je weet ook wat er bij komt kijken als we een ontwerp operationaliseren. Het beschrijven van user stories is voor jou geen probleem en je vindt het leuk om deze te verfijnen samen met realisatieteams. Dit betreft een PoC (Proof of Concept) met een go of no go na 6 weken.

Achtergrond:
De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het inkomensgegeven dat wij delen met veel verschillende partijen. Of de vooringevulde aangifte, die het belastingplichtigen makkelijker maakt om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand.

Eisen:
5 jaar Je hebt aantoonbare kennis van commerciele proporties die een rol kunnen spelen in de make or buy van de benodigde services
5 jaar Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van analyse, ontwerp, visie kunnen formuleren en uidragen zowel op technisch als business vlak als ICT.
5 jaar Ruime en aantoonbare ervaring in het modulariseren/verservicen van data aanlever- en uitleverstraten
3 jaar Je hebt ervaring met digitale handtekeningen (XADES), diverse vormen van versleutelen en een brede range aan technische formaten zoals XBRL,SDMX, XML, Edifact, JSON, CSV
2 jaar Je bent op de hoogte van de uitwisselprotocollen, zoals FTP, SMTP, http en de inzet in de diverse webservices zoals SOAP, EbXML

Wensen:
Ruime en aantoonbare ervaring met het valideren van binnengekomen gegevens en uit te leveren gegevens
Ruime en aantoonbare ervaring met aspecten van dataontvangst en levering, denk aan verpakken, encryptie en feedback
Ruime en aantoonbare ervaring met BPM software en RDBMS databases
Ervaring met het ontwerpen en aanspreken van API’s

< Go back to the overview of all orders