Atos

SRQ125615 - Projectmedewerker tram infrastructuur contractbeheer

Work location:
Provincie Utrecht
Starting date:
11.03.2019
Ending date:
13.09.2019
Hours per week:
32

Wie zijn wij
De organisatie:
Utrecht is en blijft voor haar inwoners een aantrekkelijke provincie met ruimte voor goed wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Dat is onze ambitie voor de periode tot 2028. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.
De Uithoflijn is een project (> € 400 mln.) dat onder de gezamenlijke aansturing van de gemeente Utrecht en provincie Utrecht gerealiseerd wordt. De beide partijen hebben een gezamenlijke, integrale projectorganisatie Uithoflijn ingericht (POUHL), die verantwoordelijk is voor het managen van dit project. 
 
Het team Traminfrastructuur POUHL
Het team heeft binnen het project Uithoflijn de opdracht om de Traminfrastructuur te realiseren vanaf de doorkoppeling met de SUNIJ-lijn tot en met het opstelterrein nabij de P+R De Uithof. Tevens is het team verantwoordelijk voor de systeemintegratie binnen het Utrechtse tramvervoersysteem. Daarbij dient te worden voorzien in een technische doorkoppeling naar de SUNIJ-lijn om het materieel naar de remise te kunnen rijden voor stalling en onderhoud.
Het project bevindt zich in de eindfase. De realisatie is nagenoeg afgerond de testen zijn uitgevoerd tijdens het Testbedrijf, alleen het Proefbedrijf moet nog worden uitgevoerd voordat er overgegaan kan worden tot start Exploitatie. Door omstandigheden is de Contractmanager Traminfrastructuur niet werkzaam op het project en zoeken wij per direct een vervanger.

Wat ga je doen:
Je komt te werken binnen het team Traminfrastructuur. Je rapporteert direct aan de Projectmanager Traminfrastructuur. Je bent een pro-actieve projectmedewerker met ruime ervaring aangaande projecten binnen de railinfrastructuur en je beschikt over voldoende kennis wat betreft contractmanagement, vooral UAV GC kennis. Daarnaast beschik je over goed ontwikkelde schriftelijke-, financiële- en computervaardigheden.
 
Waarvoor ben je verantwoordelijk (niet uitputtend)
  • Uitvoeren van registratieve taken met betrekking tot contractmanagement onder aansturing Projectmanager en samen met de project jurist (verwerken VTW’s, controleren van prestatieverklaringen, bijwonen voortgangsoverleggen, schrijven brieven, coördineren toetsen en het registeren resultaten in vastleggingstools);
  • Je hebt een coördinerende rol ten aanzien van het vastleggen en opvolgen van afwijkingen/wijzigingen in Relatics, binnen de SystemEngineerings methodiek waarmee het project werkt.
  • Je bent (deels) verantwoordelijk voor documentbeheer, waaronder vastlegging in Relatics / DMS van provincie Utrecht.
  • Je stuurt een klein team aan welke ondersteunende taken verricht op het gebied van afwijkingen en toetsen en financieel management.
  • Je bewaakt de voortgang van acties uit diverse overleggen en voortgangsrapportages.Afleggen verantwoording aan de projectmanager Traminfrastructuur. 
  • Afleggen verantwoording aan de projectmanager Traminfrastructuur.

< Go back to the overview of all orders