Atos

SRQ125620 - Contractbeheerder

Work location:
Doorn
Starting date:
01.04.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
24

Wij zijn op zoek naar een contractbeheerder Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet, regionaal leerlingenvervoer). Het betreft een functie van 24 uur per week van april 2019 tot en met december 2019.
De opgave die alle Nederlandse gemeenten hebben in het sociale domein is de zorg te verbeteren bij dalende budgetlijnen. Om de maatschappelijke omslag te bevorderen die nodig is voor deze opgave, voerden we het Programma transformatie in het sociale domein uit. Op dit moment is de transformatie nog volop in gang. Om binnen het bestaande beleid van het sociaal domein een kwaliteitslag te maken zijn we gestart met een pakket van aanvullende maatregelen. Dit geheel van maatregelen noemen we Taskforce Sociaal Domein en loopt tot eind 2019.

Bij de inkoop van Wmo en Jeugdhulp werken we regionaal samen met vier andere gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht. De regio heeft gekozen voor een openhuis aanbesteding. De bedoeling van deze manier van inkopen is om inwoners keuzevrijheid te bieden, waarbij de kwaliteit van de zorg vergroot wordt via marktwerking. Deze manier van inkopen vergt onder andere goed lokaal contractbeheer. De contractbeheerder vertaalt de signalen uit de dorpsteams en de backoffice naar beleid en het regionaal contractmanagement.
Binnen de functie van lokaal contractbeheer ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • financieel en kwalitatief monitoren van afspraken met aanbieders;
 • kwaliteitscontrole aanbieders;
 • vraagbaak voor zorgaanbieders;
 • het accountmanagement richting aanbieders en de opdrachtgevende regiogemeenten.
 • adviseren consulenten in de sociale dorpsteams
 • bieden van ondersteuning (sparringpartner) aan de verantwoordelijke budgethouders/beleidsmedewerkers bij de invulling van hun rol en verantwoordelijkheden.

Om in aanmerking te komen voor deze functie, is het belangrijk dat je:

 • beschikt over een afgeronde HBO opleiding;
 • recente ervaring van minimaal 3 jaar hebt op het gebied van contractbeheer bij een gemeente;
 • gevoel hebt voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • goede communicatieve vaardigheden hebt;
 • een netwerker en een teamspeler bent.
 • flexibele inzetbaar bent op verschillende dossiers.

Onze gemeente hecht bij de uitvoering van het werk waarde aan vijf kernwaarden: dienstverlenend, omgevingsgevoelig, verantwoordelijk, samenwerkend, reflectief. Dit geldt ook voor inhuurkrachten.

< Go back to the overview of all orders