Atos

SRQ125655 - Agile projectleider DfA-0001 368178

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
20.03.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
36

Verplicht:
- OF formulier correct ingevuld mee sturen, incl motivatie
- NAW zoals in paspoort of id vermeld
- NL-talig

Zonder bovenstaande wordt aanbieding nit in behandeling genome
n.

Als Agile Projectmanager bij Df&A ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en doorontwikkelen van data gedreven risico modellen. Deze worden op de afdeling datafundamenten&analytics gebruikt voor het ontwikkelen van dashboards, management informatie en signaleringen. Samen met de Product Manager bepaal je de roadmap en prioriteiten. Als agile projectmanager overzie je de scope, de scrum werkwijze en de sturing. Je houdt je bezig met het werken volgens agile en scrum principes, plannen, structureren en managen van project-activiteiten, mijlpalen, resources, budget en tijdslijnen. Tegelijkertijd heb je een beeld van de randvoorwaarden als kwaliteit, avg voorwaarden, architectuur en omgang met data.De stakeholders houd je op de hoogte van de voortgang en je informeert de groep over risico's & issues en escaleert zo nodig. Verder stuur je het agile projectteam aan en fungeert, waar nodig, als inhoudelijk sparringspartner voor de teamleden.Je borgt dat de activiteiten van de betrokken teams, waaronder de IT afdeling IV-accent en team data, in samenhang plaatsvinden. Ook help je de betrokken stakeholders om inzicht te krijgen in de status en samenhang van deze implementatie activiteiten, start je initiatieven om samen met de inhoudelijke stakeholders de processen, standaarden, richtlijnen en gebruik te verbeteren en in gebruik te nemen. En last but not least draag je zorg voor de communicatie rondom het project en je borgt dat de project activiteiten geimplementeerd zijn aan de DF&A-lijnbesturing.

Data is de grondstof van DF&A-producten. De wijze waarop datafundamenten deze data centraal opwerken, organiseren en beschikbaar stellen is essentieel voor stabiele, transparante en beheersbare producten.Datafundamenten worden centraal ontwikkeld, zodat eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is en onder eigen beheer onderhouden, geen onnodig gesleep met data plaatsvindt. DF&A geeft het het goede voorbeeld in omgang met data.Naast datafundamenten zullen er ook nog datastromen blijven bestaan. Deze datastromen worden d.m.v. een beheerde ontsluitingsfunctionaliteit beschikbaar gesteld om zowel de innovatiefunnel als de systematische voortbrenging te kunnen garanderen. Om op een innovatieve, transparante en stabiele manier waarde voor de DF&A organisatie te creëren vanuit een centrale informatie positie,heeft DF&A de verantwoordelijkheid met betrekking tot het borgen van datamanagement. Dit maakt dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de databeheersing van de Belastingdienst op orde te krijgen en dat we compliant blijven aan AVG.
EISEN:
- WO diploma, bij voorkeur beta achtergrond of bedrijfskunde 5j
- Zowel projectmanagement als lijnmanagement ervaring 5j
- Bekend met data analyse en modellering 3j
- Agile projectmanagement ervaring (bijvoorbeeld Scrum master)v3j

< Go back to the overview of all orders