Atos

SRQ126007 - IT Auditor (368916)

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
15.03.2019
Ending date:
30.09.2019
Hours per week:
36

Opdracht-/functiebeschrijving
Interne audit werkzaamheden, die voortvloeien uit het Auditjaarplan 2019 c.q. uit de specifieke opdrachten vanuit het Directieteam van DICTU.
 
De auditwerkzaamheden bestaan uit een mix van financial, operational en IT-Audits.
 
De nadruk ligt op IT-audits. De auditor beoordeelt op basis van onderzoek de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van (beleids)producten en systemen en onderkent en analyseert (financiële) risico’s. In ons team werk je meestal niet aan een standaardset auditactiviteiten. Het werk gaat veel verder dan dat en een groot deel van de activiteiten en projecten zal je zelf initiëren, ontwikkelen en uitvoeren. Dat vraagt een scherpe blik op wat er speelt binnen de organisatie, waar behoefte aan is en waar de prioriteiten liggen.
 
Achtergrond
 Vanwege de workload en het nog niet kunnen invullen van een vacature voor een senior auditor is er momenteel capaciteit op niveau van een senior auditor vereist.
 
Eisen (knock-out criteria)

  • Een academisch of daaraan vergelijkbare opleiding. – 10 jaar
  • Gecertificeerd als RE en/of Cisa. – 5 jaar
  • Ervaring met IT audits binnen grote (complexe) organisaties met ICT dienstverlening. – 5 jaar
  • Aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van en rapporteren over IT audits. – 5 jaar
  • Ervaring met het uitvoeren van audits die een brede samenhang hebben op organisatorisch, procesmatig en vakinhoudelijk vlak. – 5 jaar

 
Wensen

  • Het gecertificeerd zijn als RO is een pré.
  • Sterke voorkeur voor kandidaat uit IT perceel.

Start datum
15-03-2019
 
Eind datum
 15-09-2019 (met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders