Atos

SRQ126008 - Testmanager/QA Manager/Scrummaster

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
12.03.2019
Ending date:
30.09.2019
Hours per week:
36

Opdracht-/functiebeschrijving
Het Team Applicatie Exploitatie RvIG is op zoek naar een een mulitifioneel in te zetten Algemeen Testmanager dien tevens de rol van QA-Manager & Srummaster kan uitvoer/oppakken. De kandidaat zal werkzaam zijn in een in een hoog beveligde omgeving.
De werkzaamheden omvatten het opzetten & verbeteren van het Testproces en & Kwaliteit van de RvIG-processen t.b.v. de kolommen & Register.
De Algemeen Testmanager/QA-Manager & Srummaster heeft de volgende taken:
 
* Algemeen Testmanager
- Het o.b.v. een inventarisatie (kennismaking met de RvIG teams & de vaststelling van huidige testmethodes) opleveren van verbetervoorstellen t.b.v. een integrale Testaanpak tbv de bedrijfsvoering van RvIG
- Het schrijven van een Integraal Mastertestplan & Testplannen voor alle RvIG-kolommen
- Het begeleiden en implemeteren van de integratale Testproces verbeteringen, testtooling etc.
- Evalueren van begeleiden en bewaken van het Life-cycle-Testproces
- Rapporteren over de het testproces i.v.m. de integrale testaanpak, de status van de implementatie en het verbeterproces aan de Teamleiding van RvIG
 
* QA-Manager
- Via een zgn. Nul-meting, Inventariseren van de huidige RvIG kwaliteitseisen en de huidige Kwaliteitsaanpak
- Het vervolgens schrijven van een Kwaliteitsplan voor de betrokken Teams binnen RvIG
- De vastgestelde Kwaliteitsvereteringen tbv de RvIG bedrijfsvoering wordt besproken met de Teamleiding van RvIG
- Het (laten) implementeren en begeleiden van de geaccordeerde kwaliteitsverbeteringen in het RvIG-proces t.b.v. de klant
- Evalueren van de vorderingen van het ingevoerde Kwaliteitsverbeterringen binnen RvIG
- Rapporteren over de proces-vorderingen van de integrale kwaliteitsaanpak, de implementatie en het verbeterproces aan de Teamleiding van RvIG
 
* Scrummaster
- Het voor de RvIG- kolommen inventariseren van de huidige Agile-Scum-aanpakken
- Het begeleiden van een van de Scrumteam (sprints op basis van vastgestelde Definition of Done)
- Het inventariseren van en het doen van voorstellen (aan de TL & SM RvIG) over een uniforme manier van "Agile- Scrum"-werken van de teams van RvIG-kolommen
- Het (laten) implementeren en begeleiden van de geaccordeerde kwaliteitsverbeteringen van het uniform Agile-Scrum-werken binnen het RvIG t.b.v. de klant
- Evalueren van de vorderingen van het ingevoerde verbetertraject binnen RvIG
- Rapporteren over de vorderingen van de integrale aanpak, de implementatie en de resultaten aan de Teamleiding van RvIG
- Leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het gerealiseerde, procesverbeteringingen tussen de kolommen, Agile-SCRUM-projecten.
 
Achtergrond
Voor het Team Exploitatie RvIG van Ministerie van EZK (DICTU), wordt een Sr.Kwaliteitsmedewerker in de rol van Algemeen Testmanager / QA-manager/ Srummaster gevraagd, die voor de de RvIG-beheerteams verantwoordelijk is, in een hoog beveiligde omgeving voor de kwaliteitsverbeteringen (en de begeleiding van de medewerkers) t.b.v. : - het integrale Testproces, - van het QA-proces en - de Agile-Scrum-manier van werken De werkzaamheden worden binnen het RvIG-Team in Den Haag (locatie Beatrixpark) uitgevoerd.
 
Eisen (knock-out criteria)
Aantoonbare ervaring als Testmanager obv TMap Next (+ certificaat) – 6 jaar
Aantoonbare ervaring als Infra-/Cloud Testmanager – 3 jaar
Aantoonbare ervaring als scrum master  - 2 jaar
Aantoonbare Testmanagementervaring Cloud-migratie projecten – 3 jaar
Testmanagement ervaring met Security gerelateerde testen – 3 jaar
Infrastructuur en cloudtesten – 4 jaar
Bekend met stelsel- en registersystemen m.b.t. identiteitsgegevens – 1 jaar
 
Certificaten:
Testmanagement - TMap Next testmanager
Applicatiebeheer - Professional Scrum Master PSM1
 
 
Wensen
Flexibiliteit, samenwerking, stressbestendigheid, communicatie, resultaat gericht, analytisch
Kennis van ontwikkelplatforms, infrastructuur, virtualisatie
Sterk ontwikkelde coachingsvaardigheden
Topdesk, JIRA, Document Management systemen, eDocs, SonarCube
 
Certificaten
Securitymanagement - EXIN-Certificaat ISO IEC27002,Geldige B-Sceening DICTU
Testmanagement - EXIN CLOUD Foundation,AGILE Foundation
Exin certificaat
Prince2 foundation  
ITIL foundation
 
Kennis van de voor RvIG ontwikkelde register applicaties
 
Start datum
 12-3-2019
 
Eind datum
11-9-2019 (met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders