Atos

SRQ126011 - Functioneel beheerder (368965)

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
11.03.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
36

Opdracht-/functiebeschrijving
De functioneel beheerder die wij zoeken werkt nauw samen met 3 collega-beheerders (inclusief meewerkend applicatiecoördinator) die de e-OVB voorzieningen beheren, doorontwikkelen en betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe e-OVB voorzieningen en hun omgeving, de ICT-leverancier, de beheerrregisseur en productowners van e-OVB. Samen ben je verantwoordelijk voor de functionele instandhouding en continuiteit van meerdere voorzieningen. e-OVB heeft te maken met veel ketenafhankelijkheden. Hierdoor vindt ook communicatie plaats op verschillende lokaties met verschillende betrokkenen: klanten, technisch applicatiebeheerders en ontwikkelaars bij de ICT-leverancier, projectleiders voor de eigen voorzieningen en daarnaast ook functioneel beheerders en de omgeving van de aansluitende applicaties etc. Wij vragen daarom ruime ervaring in de vaardigheid om met al deze disciplines en binnen het e-OVB functioneel beheer team te kunnen samenwerken, zodanig dat de resultaten optimaal kunnen worden bereikt.
Wij zoeken een ervaren, pro-actieve, analytisch scherpe en daadkrachtige persoonlijkheid, een teamspeler die toegankelijk is en sociaal en communicatief vaardig is op verschillende niveaus. Met gevoel voor de soms politieke context waarin e-OVB zich soms bevindt.
De werkzaamheden omvatten:
• Coördineren van werkzaamheden;
• Gebruikersondersteuning (incidenten en meldingen);
• Aansluiten van nieuwe overheden op de e-OvB voorzieningen
• Beheren van bedrijfsinformatie en draaien van rapportages ter bewaking van de datakwaliteit en op verzoek van de gebruikers;
• Op operationeel niveau contact onderhouden met de ICT-leverancier (DICTU) t.b.v. het borgen van de continuïteit van de applicatie;
• Bijdrage leveren aan het beheer van de voorzieningen en het naar productie brengen van releases en changes;
 
Hiertoe gebruikerswensen in kaart brengen, van een impact analyse voorzien en deze ter besluitvorming voorleggen.
Na besluitvorming het functioneel ontwerp hierop aanpassen en na realisatie zorgen voor test en implementatie.
Het maken een testaanpak, testgevallen, het uitvoeren van de FAT uit en coördineren van de GAT;
• Bijdrage leveren aan het optimaliseren van de processen binnen de functioneel beheer organisatie van e-OvB;
• Bijdrage aan het op orde brengen van autorisaties en documentatie alsmede functioneel beheer handboeken.
• In een vroeg stadium het valideren van de diverse producten die door collega’s opgesteld zijn.
• Consignatiediensten draaien samen met de andere beheerders in het team voor die voorzieningen waarvoor een 24/7 SLA geldt. 
 
Achtergrond
Ondernemers hebben in recht op digitaal zaken doen. De overheid wil haar dienstverlening volledig digitaal aanbieden. e-Overheid voor Bedrijven (e-OvB) biedt een aantal generieke digitale voorzieningen die overheden eenvoudig kunnen gebruiken voor digitaal zaken doen met ondernemers. e-Overheid voor bedrijven is een onderdeel van RVO.nl dat zich bezighoudt met het beheer, advies, uitrol en doorontwikkeling van een aantal Generieke Digitale Infrastructuur voorzieningen, zoals de Berichtenbox voor bedrijven en de toegangsverleningsservice (TVS), Met deze voorzieningen geeft EZK invulling aan de ambitie dat burgers en bedrijven al hun zaken met de overheid digitaal moeten kunnen afhandelen. Voor meer informatie zie https://www.digitaleoverheid.nl/digitaal-2017
 
Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een ervaren functioneel beheerder voor het team e-OVB (electronische Overheid voor Bedrijven) dat binnen RVO gepositioneerd is. Het werkterrein betreft het hele terrein de generieke voorzieningen die in beheer zijn bij e-OVB en zullen zich in eerste instantie toespitsen op het functioneel beheer van de applicaties TVS (toegangverlenings service) en Berichtenbox / berichten verzend service voor bedrijven. Dit kan echter nog wijzigen op termijn, inzet op functioneel beheer van andere applicaties in het e-OVB team of breder bij RVO behoort tot de mogelijkheden. Daarom vragen wij een flexibele instelling. Ook zal deze beheerder mee gaan draaien in het conseignatierooster van het functioneel beheerteam e-OVB voor die voorzieningen waarvoor een 24/7 SLA geldt.
 
Eisen

 • Werkervaring in een vergelijkbare functie als functioneel beheerder in een grote overheids- of diensverlenende organisatie

 
Wensen

 • klantgericht en toegankelijk
 • omgevingsbewust en gevoel voor soms politieke context
 • resultaatgericht
 • uitstekend kunnen communiceren in woord en geschrift en toont hier initiatief in
 • kritisch analytisch
 • goed zelfstandig kunnen werken
 • teamspeler, goed kunnen samenwerken, flexibel
 • plannen en organiseren, voortgangscontrole
 • maakt zich materie snel eigen
 • pragmatisch
 • stressbestendig
 • T-shape
 • Kennis van en ervaring met Oracle systemen in het bijzonder;
 • Relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie;
 • Aantoonbare werkervaring in een functie, waarin men optreedt als intermediair tussen ICT leveranciers en gebruikers.
 • In bezit van HBO-diploma of aantoonbare werkervaring op HBO niveau in een relevante IV of ICT richting  - HBO Diploma
 • Informatiemanagement / Informatiesystemen/ Servicemanagement/ Informatiebeveiliging/ Aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next./ Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) icm TFS (backlog). – Opleidingen/certificaten : BiSL /Foundation certificaat / ITSM Foundation, ITIL Foundation / Inf.Sec.Found (ISO/IEC 27002) / Foundation certificaat

 
Start datum
11-03-2019
 
Eind datum
30-06-2019 (met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders