Atos

SRQ126015 - IT architect Digitaal Archief en Postverzorging IBS-4166B 368969

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
18.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Maximum tarif:
€ 36.00
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- OF Formulier correct ingevuld, met motivatie meesturen
- NAW zoals in paspoort of id
- NL-talig
Zonder bovenstaande wordt aanbieding niet in behandeling genomen

Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant Informatiehuishouding gewerkt aan het project Digitaal Archief. Voor project wordt een ICT informatie analist gezocht. Het doel is de uitfasering van een DB2 database die gevuld is met digitale documenten en de overgang naar een nieuwe, reeds gerealiseerde, Filenet oplossing. De uitvoering geschiedt door diverse teams en disciplines. De gezochte analist heeft de volgende taken:- ontwikkelen migratiestrategie- testen strategie in haalbaarheidsonderzoek- ontwerp gekozen strategie- bijwerken applicatie-architectuur- afstemmen met (infra)-architecten- begeleiden realisatiefase- sparring partner projectleider

IBS Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en ontwikkeling van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van De Belastingdienst. Onze klanten zijn onder andere de SSO's Personeel & Organisatie, CFD en Financieel & Managementinformatie. De systemen die we onderhouden en implementeren zijn veelal SAP systemen of extern ingekochte pakketten

EISEN
- Applicatie architectuur 3j
- Functioneel ontwerp 3j
- Input voor architectuur 3j
- DB2 1j
- Filenet 1j
- MQ series 1j

< Go back to the overview of all orders