Atos

SRQ126025 - Gegevensspecialist STS-4282 369011

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
18.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Verplicht:
- OF formulier correct ingevuld mee sturen, incl motivatie
- NAW zoals in paspoort of id vermeld
- NL-talig

Zonder bovenstaande wordt aanbieding nit in behandeling genomen


Het project MKO gaat er voor zorgen dat het toekomstige ontvangen van alle elektronische berichtenverkeer naar de Belastingdienst degelijk ontworpen en herbouwd gaat worden. Een onderdeel van het ontwerp zijn het object en gegevensmodel en het functioneel en technisch datamodel. Wij zoeken daarom een gegevensmodelleur die zowel het object en conceptueel gegevensmodel opstelt en indien mogelijk ook het functioneel en technisch datamodel. We denken aan een medior of senior gegevensspecialist/gegevensmodelleur om het scrumteams MKO te komen ondersteunen. Belangrijk is dat de nieuwe medewerker pragmatisch is en een hands-on mentaliteit heeft. Buiten project MKO, gelden dezelfde doelen voor het project MKM. Dit is juist weer op Mededelen gericht.
Het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaande informatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen. Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M-applicaties. Vanuit de Enterprise Architectuur standaarden is het nodig om een nieuwe domein architectuur te implementeren, om toekomstvast en wendbaar te zijn en vanuit het toevoegen van klantwaarde te kunnen acteren. Daarom is het project MKO in het leven geroepen, dat hier top down handen en voeten aan gaat geven, van Domein Architectuur tot het ontwikkelen van de besturing, applicaties en uiteindelijk de berichtenverwerking.
EISEN:
- Afgeronde HBO opleiding
- ervaring met het opstellen van objectmodellen en CGM in een complexe
organisatie
- ervaring met systeemontwikkeling in grotere organisatie (bij voorkeur
overheid)

< Go back to the overview of all orders