Atos

SRQ126039 - Inkoper Bij12

Work location:
Utrecht
Starting date:
20.03.2019
Ending date:
30.09.2019
Hours per week:
24

Wie zijn wij
Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Zoals natuurbeleid (naar provincies).  Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken, vooral op het gebied van natuur en informatiesystemen. Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen, uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Zo werd vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de samenwerkende provincies in zijn verenigd, BIJ12 opgericht.
 
Waar het IPO zich richt  op belangenbehartiging en beleidsontwikkeling, zet BIJ12 in op een excellente uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling. Door sommige specialistische taken op één plaats, door één team te laten uitvoeren, wordt efficiënter gewerkt. En daar hebben alle twaalf provincies en hun ketenpartners profijt van.
 
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners.
 
BIJ12 bestaat uit vier units:

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • PAS-bureau
 • GBO provincies
 • Faunazaken en AdviesCommissie Schade Grondwater

 Het team bedrijfsvoering heeft als taak om de units op diverse disciplines, waaronder Bedrijfsjuridische zaken, Communicatie, Financiën, HRM, Inkoop en Secretariaat te ondersteunen en faciliteren.
 
Wat ga je doen en waar ben je verantwoordelijk voor?
Wij zoeken per 20 maart 2019 een ervaren en zelfstandige interim inkoper (schaal 10) die voor 24-32 uur per week inkoopondersteuning op tactisch niveau kan bieden aan het team Bedrijfsvoering van BIJ12. De standplaats voor deze functie is ons kantoor in Utrecht.
 
Werkzaamheden:
Adviseren op het gebied van:

 • algemene inkoop- en contractvraagstukken
 • contractmanagement (verlenging, uitbreiding)
 • meervoudige aanvragen en begeleiden van het proces
 • afwijkingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden BIJ12 en accorderen van de afwijkingen
 • aanvragen tot afwijkingen van het inkoopbeleid aan de directie
 • enkelvoudige uitvragen
 • het inkoopbeleid
 • het gebruik van BIJ12 inkoopformats.

 De overige werkzaamheden bestaan uit:

 • het beoordelen van contracten op rechtmatig- en doelmatigheid
 • het behouden van de organisatie voor onredelijke bedingen en valkuilen
 • het opstellen van managementrapportages
 • diverse werkzaamheden op het gebied van contractbeheer.

 
 

< Go back to the overview of all orders