Atos

SRQ126040 - Sr. Lead Architect IAM

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
11.03.2019
Ending date:
01.03.2021
Hours per week:
36

Sr. Lead Architect

Beschrijving Opdrachtgever
De werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Dienstencentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het dienstencentrum zorgt ervoor dat medewerkers ongestoord kunnen werken door ondersteuning en advisering te bieden over verschillende dienstverleningsdomeinen waaronder o.a. ICT en Informatievoorziening.

Beschrijving directie/afdeling
Je werkzaamheden worden uitgevoerd in de afdeling Portfoliomanagement binnen het Dienstencentrum. De afdeling richt zich op het vormgeven en onderhouden van een passend producten- en dienstenpakket voor de klanten van het Dienstencentrum. Daarnaast maakt en monitort zij contracten en afspraken met leveranciers van het Dienstencentrum 

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Binnen JenV wordt vanuit een programma Toegang gewerkt aan het verbeteren van identiteits- en accessmanagement voorzieningen ter ondersteuning van diverse bedrijfsvoerings- en primaire processen. Het Dienstencentrum van het Bestuursdepartement is verantwoordelijk voor het selecteren en inrichten van een IAM dienst. Dit doet zij in partnerschap met de ICT organisatie SSCI van DJI.
Het nieuwe innovatieve platform voor Identity Access Management (IAM) voert in hoge mate processen geautomatiseerd uit en heeft koppelingen naar diverse andere Rijksbrede systemen ten behoeve van onder andere: personeelszaken, gebouwtoegang, werkplektoegang, facilitair management. De hierdoor ontstane nieuwe dienst IAM zal de bestaande dienst DIDM gaan
vervangen.
Het Dienstencentrum is op zoek naar een zeer ervaren Sr.lead-architect die de JenV onderdelen en andere stakeholders kan begeleiden bij het ontwerp van de (IAM) architectuur op basis van geldende architectuurprincipes en methodieken.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden o.a. :
Sr. Lead Architect
• Inhoudelijke bewaking IAM project architectuur
• Schrijven of opdracht geven tot schrijven van architectuur documenten (adviezen, besluiten, afwijkingen)
• Inhoudelijk bewaken van het voortbrengingsproces IAM
• Functioneel aansturen bij het IAM architectuurteam (DI&I, DC en SSC-I)
• Inhoudelijk ondersteunen van het AM realisatieteam (DC en SSC-I)
• Het inhoudelijk adviseren van het IAM projectmanagement (DC en SSC-I)
• Zitting nemen in de IAM management team
• Deelnemen aan alle relevante overlegstructuren
• Inhoudelijke afstemming van de JenV organisaties
• Inhoudelijk adviseren en ondersteunen van JenV organisatie tijdens de voorbereiding van en implementatie en migratie naar het nieuwe IAM platform
• Inhoudelijke presentaties geven aan alle betrokken stakeholders (CIO’s, CTO’s directeuren bedrijfsvoering e.d.)
• Inhoudelijk afstemmen met Rijksorganisaties inzake IAM
• Afstemming met de NORA architectuurgroep inzake IAM

Competenties
Vanuit je rol als Sr. Lead Architect denk je na over bedrijfsinrichting, organisatie en IT. Je ontwikkelt optimale synergie tussen bedrijfsprocessen en automatisering. We zijn dan ook op zoek naar een collega met de volgende competenties:
• Organisatie sensitiviteit
• Communicatief vaardig
• Goed in staat om samen te werken
• Overtuigingskracht
• Goed ontwikkeld analytisch vermogen en conceptueel denken
• Praktische instelling
• Netwerken
• Besluitvaardig
• Je professionele integriteit staat buiten kijf

< Go back to the overview of all orders