Atos

SRQ126303 - Senior Product Owner (Expert IV) IBS-4313 373529

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
25.03.2019
Ending date:
30.09.2019
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- OF Formulier correct ingevuld mee sturen (atosbfa-mailbox@staffingmw.com)
- NAW zoals in paspoort of ID
- NL-talig
Zonder bovenvermelde wordt de aanbieding niet in behandeling genomen.


De Product Owner is een sleutelpositie. Hij vertegenwoordigt de business op de programma laag en moet er voor zorgen dat (binnen het team) features worden gerealiseerd (business functionaliteit wordt geleverd). Hij bepaalt wat er moet gebeuren en in welke volgorde. De Product Owner is verantwoordelijk voor de prioritering en realisatie van de features (rol van opdrachtgever/ klant). Hij heeft hiervoor voldoende capaciteit, middelen en mandaat vanuit de business die zij vertegenwoordigt.De Product-Owner (producteigenaar) is de opdrachtgever of klant. Hij heeft het meeste belang bij het (software)product dat gemaakt wordt; het gaat om 1 persoon die een ‘spin-in-het-web’ functie heeft. Hij staat met zijn gezicht naar de business en acteert altijd vanuit het belang van de business. Dit betekent gemakkelijk manoeuvreren op operationeel, tactisch en strategisch niveau en besluiten kunnen nemen op inhoud en prioriteit/ volgorde.
De Product Owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van waarde van het (business) product en de werkzaamheden van zijn featureteam en het onderhouden van de teambacklog in afstemming met betrokken partijen.

EISEN:
- Ervaren businessanalist in de rol van productowner 6j
- Ervaring als Agile coach en geven opleidingen 3j
- Agile werken 5j
- Scrum teams 5J
- in bezit van SAFe (SPC) certificering !!

< Go back to the overview of all orders