Atos

SRQ126304 - sr tester Douane IBS-4188C 373504

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.04.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Verplicht
- OF formulier correct ingevuld mee sturen (atosbfa-mailbox@staffingms.com)
- naw zoals in paspoort of id vermeld
- nl-talig
Zonder bovenstaande wordt aanbieding niet in behandeling genomen.


Bij IBS Douane, voor team Accijns binnen de Keten Toezicht Achteraf, Accijns en Klanten (TAAK) zoeken we een collega die kennis en ervaring heeft in het vakgebied "testen" en die zich verder wil ontwikkelen als Agile/scrum tester binnen een multidisciplinair team. Je hebt kennis, ervaring en je bent gemotiveerd om onder andere onderstaande werkzaamheden uit te voeren: - Kennis en ervaring van geautomatiseerd testen, bij voorkeur in een technische infrastructuur omgeving- Uitvoeren van alle binnen nieuwbouw en onderhoudstrajecten voorkomende testen, dit in samenwerking met andere betrokkenen en afnemers van de systemen.De medewerker is in staat om:- kaders te stellen en aan het scrum-team richting te geven wat op welke manier getest moet worden en te bepalen welke testen er uitgevoerd moeten worden om de kwaliteit van de opgeleverde incrementen vast te stellen.- Binnen de kaders van testtoolingvoorschriften een gedegen advies te geven aan het projectteam welke testtooling, framework en invulling daar aan gegeven dient te worden.- Draagt bij aan de eerste invulling van de geautomatiseerde regressietests met de gekozen testtooling. Denk hierbij aan het inrichten van standaard bouwblokken voor controles, berichten aan te bieden en database inserts en checks te verzorgen.- De gekozen tooling en invulling breed uit te dragen naar het projectteam.- Meehelpt in het bepalen wat en hoe gedetailleerd er geautomatiseerd dient te worden.

Binnen Douane wordt in de keten Toezicht Achteraf, Accijns en Klanten (TAAK) binnen het team Accijns gestart met de nieuwbouw van het systeem Douane Accijns Aangifte (DAA). Binnen deze nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van een herziene teststrategie gebaseerd op het geautomatiseerd behouden van kwaliteit door middel van een set geautomatiseerde regressietesten die goed onderhoudbaar zijn, maar daarnaast ook een goede basistest voor het systeem kunnen bieden. Zodoende moet worden toegewerkt naar opleveringen met een voorspelbare goede kwaliteit, verkorte doorlooptijd van testen en een korte time-to-market.Algemene taken van een tester in een Agile/scrum team zijn:- De tester werkt nauw samen met de overige teamleden van het scrum team - De tester draagt bij aan het verfijnen van de backlog items. - De tester draagt bij aan het plannen van de sprints. - De tester test (risico gebaseerd) vanaf de Unittest tot en met de Acceptatie ketentest en de beheertesten- De tester draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden- De tester neemt actief deel aan de benodigde scrumsessies en -events. - De tester werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken. - De tester ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega’s binnen het multidisciplinaire team.- De tester vervult de voortrekkersrol bij alle uit te voeren testen- De tester neemt het initiatief (voortrekkersrol) bij het inrichten en bij de uitvoering van geautomatiseerd

EISEN
- TMAp Next foundation certificaat
- Aantoonbaar ruime ervaring met testen van complexe systemen en uitvoering van functionele- en ketentesten. 3j
- ervaring met AGILE/SCRUM
- Aantoonbare ervaring met het opzetten van geautomatiseerde testen in een JAVA-omgeving 2j

< Go back to the overview of all orders