Atos

SRQ126327 - Databeheerder groen, bomen en spelen

Work location:
Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein
Starting date:
01.04.2019
Ending date:
31.07.2019
Hours per week:
24

Functie: Databeheerder groen, bomen, spelen(24 uur)

Voor het team Geo-informatie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Gouda zoeken we een databeheerder. Het team zorgt voor inwinning, bijhouding en verstrekking van geografische informatie. De Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt hier bijgehouden en het databeheer van de openbare ruimte van alle disciplines wordt hier gedaan. Hiervoor gebruiken we Geovisia.

De hoofdtaken zijn:
- Beoordelen en verwerken van revisie en inspecties in Geovisia;
- Leveren van gegevens tbv inspectie;
- Analyseren en controleren van de data
- Controleren van ingevoerde inspecties;

Adviseren in overleg met gebruikers welke gegevens in het beheersysteem worden opgenomen en bijgehouden;
- Maatregelen beoordelen (samen met productbeheerder);
- Data aanleveren tbv onderhoudsplanning (dagelijks, groot of vervangingsonderhoud);
- Verwerken van onderhoudsplanning in Geovisia;
- Bewaken van kwaliteit en consistentie in de beheergegevens;
- Leveren van data aan collega’s en externe partijen;

Om welke apparatuur en applicaties gaat het:
Geovisia;
- QGIS;
Microstation.

Wat verwachten we van je:
- MBO+ /HBO denk en werkniveau; 
- Ervaring met het uitvoeren van databeheer;
- Ervaring met het lezen van revisietekeningen;
- Enige affiniteit met groenbeheer, boombeheer en/of beheer speelvoorziening
- Ervaring met GIS en databases;
- Ervaring met Geovisia is gewenst;

- Analytisch en oplossingsgericht;
- Adviezen kun je goed verwoorden.


De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders