Atos

SRQ126339 - ECM Filenet Expert - 4302 (374240)

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.04.2019
Ending date:
30.09.2019
Hours per week:
36

Verplicht:
- OF formulier correct ingevuld met motivatie retour (atosbfa-mailbox@staffingms.com)
- NAW zoals in paspoort of ID vermeld
- NL-talig, met Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Engelse taal
Zonder bovenvermelde wordt aanbieding niet in behandeling genomen.


We zoeken een Filenet Expert voor het scrumteam Bouwblok die in staat is om mee te draaien in een tweetal POC trajecten. Je brengt kennis in van de laatste ontwikkelingen rondom FileNet en met name de features nieuw in versie 5.5 & kennis en ervaring met betrekking tot Content Search Services. De volgende twee POC trajecten zijn relevant:1. Field property type "Business Object". De POC zoekt uit van de (on)mogelijkheden zijn van het gebruik van deze nieuwe property type. En wat de effecten zullen zijn op de huidige custom Integration Services.2. Uitzoeken wat de (on)mogelijkheden zijn van Content Search Services in het algemeen en binnen de kaders van het project DNI2.0 specifiek.Je werkt samen met de bestaande experts van het scrumteam Bouwblok aan deze POC's, legt de bevindingen vast en deelt de kennis met de collega's.Je bent in staat om je collega's te helpen met complexe ECM vraagstukken betreffende Document Management. Zowel technisch als functioneel.Je voelt je als een vis in het water op het snijvlak ontwikkeling & infrastructuur.

Het team ECM staat opgesteld voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van bouwblokken rondom het basisbouwblok ECM (Enterprise Content Management). Denk hierbij aan kleine en grote verzamelingen gescande documenten. Het totaal zal oplopen tot meer dan vijf miljard documenten.Binnen het team lopen diverse opdrachten. Het is een combinatie van inrichten van de bouwblok onderdelen (customizen) en het bouwen van extra functionaliteit (maatwerk).Het team bestaat nu uit 30 medewerkers, verdeeld over 4 scrum teams.De teams hebben elk een scrummaster en ieder teamlid is medeverantwoordelijk voor het teamcommitment binnen een sprint.

Eisen:

3 jaar ervaring op de volgende kennisgebieden:

• Kennis en ervaring mbt de functionele inrichting van FileNet
• Kennis en ervaring mbt de technische en functionele eisen van klanten inventariseren.
• Functionele eisen van klant vertalen naar inrichtingsontwerp voor FileNet.
• Kennis en ervaring met Deployments en voortbrenging ECM artifacts door OTAP (deployment manager)
• Implementatie MetaData Modellen, Autorisatieschema’s en specifiek gebruik SPO’s, Workflows
• Kennis opzet ECM Architectuur/Infrastructuur
• IBM Filenet Content Foundation
• IBM Enterprise Records
• IBM Content Navigator

Overige vereiste kennisgebieden:
•Relatiemanagement
•Configuration Management
•Releasemanagement

< Go back to the overview of all orders