Atos

SRQ126363 - Informatiemanager bedrijfsvoering IVD-4319 374698.

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.04.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Verplicht:
- OF formulier correct ingevuld mee sturen (atosbfa-mailbox@staffingms.com)
- naw zoals in paspoort of id vermeld
- nl--talig
Zonder bovenstaande wordt aanbieding niet in behandeling genomen.


Voor het ondersteunen van rollen van informatiemanagement in het domein bedrijfsvoering zijn we op zoek naar een ervaren informatiemanager/ strategisch adviseur . De werkzaamheden zullen in eerste instantie bestaan uit het regievoeren op de schoning en archivering van de gegevens van alle applicaties binnen het domein bedrijfsvoering. De opdracht zal uitgevoerd worden onder aansturing van de ketenmanager en in afstemming met de betrokken proceseigenaren/ directeuren dienstonderdelen. Zowel op strategisch niveau als tactisch niveau moet de informatiemanager/ strategisch adviseur in staat zijn om op heldere en verbindende wijze de noodzakelijke onderwerpen te bespreken en verder te brengen.

Het Domein bedrijfsvoering bestaat uit 7 subprocessen te weten Personeel, Financien, Sturen en verantwoorden, Corporate Communicatie, Inkoop., Facilitair en Kantoorautomatisering. De 7 subprocessen kennen allen een kaderstellende proceseigenaar en een uitvoerende SSO organisatie. De belastingdienst is onderdeel van de rijksoverheid en wil voor de bedrijfsvoeringsprocessen zoveel mogelijk aansluiten bij rijksbreed beleid, uitvoering en IT oplossingen Kennis en ervaring met rijksbrede IT oplossngen met name in de bedrijfsvoering is een daarom ook een pre.

EISEN:
- Bachelor Bedrijfskundige Informatica 
- Business Information Management Foundation
- Academische werk en denk ervaring 10
- Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context
- Aantoonbaar verbindend
-  Aantoonbaar ervaring met het procesmanagement
- Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context
- Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context
- Business Information Management Foundation
- Informatiemanagement, Gegevensmanagement, Projectmanagement


Verplicht:
- OF formulier correct ingevuld mee sturen (atosbfa-mailbox@staffingms.com)
- naw zoals in paspoort of id vermeld
- nl--talig
Zonder bovenstaande wordt aanbieding niet in behandeling genomen.


Voor het ondersteunen van rollen van informatiemanagement in het domein bedrijfsvoering zijn we op zoek naar een ervaren informatiemanager/ strategisch adviseur . De werkzaamheden zullen in eerste instantie bestaan uit het regievoeren op de schoning en archivering van de gegevens van alle applicaties binnen het domein bedrijfsvoering. De opdracht zal uitgevoerd worden onder aansturing van de ketenmanager en in afstemming met de betrokken proceseigenaren/ directeuren dienstonderdelen. Zowel op strategisch niveau als tactisch niveau moet de informatiemanager/ strategisch adviseur in staat zijn om op heldere en verbindende wijze de noodzakelijke onderwerpen te bespreken en verder te brengen.

Het Domein bedrijfsvoering bestaat uit 7 subprocessen te weten Personeel, Financien, Sturen en verantwoorden, Corporate Communicatie, Inkoop., Facilitair en Kantoorautomatisering. De 7 subprocessen kennen allen een kaderstellende proceseigenaar en een uitvoerende SSO organisatie. De belastingdienst is onderdeel van de rijksoverheid en wil voor de bedrijfsvoeringsprocessen zoveel mogelijk aansluiten bij rijksbreed beleid, uitvoering en IT oplossingen Kennis en ervaring met rijksbrede IT oplossngen met name in de bedrijfsvoering is een daarom ook een pre.

EISEN:
- Bachelor Bedrijfskundige Informatica 
- Business Information Management Foundation
- Academische werk en denk ervaring 10
- Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context
- Aantoonbaar verbindend
-  Aantoonbaar ervaring met het procesmanagement
- Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context
- Aantoonbare ervaring met werken in een rijksoverheid context
- Business Information Management Foundation
- Informatiemanagement, Gegevensmanagement, Projectmanagement


< Go back to the overview of all orders