Atos

SRQ126373 - ICT Expert werkplekdiensten (374962)

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
29.03.2019
Ending date:
29.06.2019
Hours per week:
36

*Op deze aanvraag mogen alleen eigen medewerkers of kandidaten die bij jullie op de payroll staan worden aangeboden!!

*ZZP inzet is alleen mogelijk direct rechtstreeks via ATOS 

Opdracht-/functiebeschrijving
Werkzaamheden

 • Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen binnen het werkgebied en beoordeelt de toepasbaarheid voor de eigen organisatie. Vertaalt trends en ontwikkelingen naar voorstellen voor verbeterde producten, diensten, normen en richtlijnen. Participeert actief in kennisdeling met collega’s en coacht in voorkomende gevallen
 • Voert impactanalyses uit op basis van klantwensen en specificaties en adviseert over de haalbaarheid van wijzigingen in Werkplekdiensten componenten. Draagt bij aan goede onderhandelingsposities met leveranciers
 • Verricht in voorkomende gevallen onderhoud aan geselecteerde Werkplekdiensten componenten
 • Adviseert op verzoek de klantorganisatie over aanpassingen van (systeem)onderdelen m.b.t. de technische infrastructuur, voorziet in de geldende infrastructuureisen en voorziet in de acceptatiebeslissing alvorens nieuwe eerdergenoemde componenten te exploiteren
 • Analyseert aard en oorzaak van calamiteiten in geselecteerde processen op basis van gesignaleerde tekortkomingen in de beschikbaarheid van de Werkplekdiensten infrastructuur
 • Doet voorstellen voor verbetering van het kwaliteitssysteem in het licht van gewijzigde technologie en voert in voorkomende gevallen kwaliteitstoetsen uit
 • Ontwikkelt in voorkomende gevallen in (R&D-)projectverband producten, diensten en de bijbehorende technische normen en richtlijnen voor Werkplekdiensten componenten
 • Benadert proactief de klant met vernieuwende (technologische) mogelijkheden, verbeteringen ter ondersteuning van het klantproces
 • Heeft kennis van FKP’s (het opstellen hiervan) en PDC’s (i.c.m. SLA)Coördinerende rol
 • Inventariseert, bepaalt en prioriteert de werkzaamheden m.b.t. het oplossen van incidenten en het beheer van infrastructuur
 • Analyseert en optimaliseert werkprocessen
 • Bereidt de technische implementatie (projecten) voor en begeleidt deze implementatie
 • Signaleert fouten en problemen bij gebruik en implementatie van genoemde componenten
 • Draagt zorg voor de oplossing van deze fouten en problemen
 • Ondersteunt de teamleider m.b.t. het genereren van adequate managementinformatie c.q. rapportages
 • Stuurt (project)medewerkers operationeel aan
 • Informeert en adviseert de teamleider over de teamleden op HRM gebied
 • Zorgt ervoor dat het team op de hoogte is van recentelijke ontwikkelingen op ICT en Werkplekdiensten gebied in samenwerking met de kennisgroep
 • Bewaakt de diverse ITIL-processen en communiceert met de verantwoordelijken

 
Achtergrond
De functie ICT-expert Werkplekdiensten komt binnen DICTU voor binnen het cluster WCD. De ICT-experts Werkplekdiensten voeren specialistische beheers-/ontwikkel werkzaamheden aan de infrastructuur uit en adviseren ook daaromtrent. Zij werken doorgaans in teams die kunnen zijn gegroepeerd rondom een bepaalde technologie, een toepassing voor een bedrijfsproces of een fase van de levenscyclus van een Werkplekdiensten component (printing, Wi-Fi, narrowcasting, scripting, management software, systeemsoftware, infrastructuur, etc.).Kennisvergaring en kennisoverdracht zijn voor de ICT-experts Werkplekdiensten zeer belangrijk. Daarom is het van belang dat zij zich voortdurend oriënteren op technologische trends en ontwikkelingen en hieruit een voor DICTU relevante visie en strategie creëren. In “kenniskringen“ wordt deze informatie uitgewisseld met collega’s binnen diverse andere afdelingen. In voorkomende gevallen wordt deze kennis ook ingebracht in R&D-projecten, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen en worden kwaliteitstoetsen uitgevoerd.De Werkplekdiensten (infrastructuur) werkzaamheden worden procesmatig of projectmatig uitgevoerd. In het dagelijkse procesbeheer is ruimte voor het aanbrengen van veranderingen aan eerder genoemde componenten. Grote veranderingen worden op basis van een specificatiedocument projectmatig uitgevoerd. De werkzaamheden geschieden binnen de context van het kwaliteitssysteem zodat werkmethoden, kaders en richtlijnen en uniformiteit blijven gewaarborgd. De ICT-expert Werkplekdiensten heeft een belangrijke rol ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de gestelde eisen en dat ten volle gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de beschikbare componenten bieden. Als linking pin naar diverse disciplines binnen de organisatie ben jij het primaire aanspreekpunt, dit kan in een adviserende rol zijn, maar ook een implementatie (specialist) rol.Voor met name ICT-experts Werkplekdiensten werkzaam op gebied van beheren geldt dat zij in relatie tot het procesmatig werken bij DICTU ook in zogenaamde oplosgroepen functioneren.
 
Eisen

 • HBO/WO
 • Equitrac/Xerox – Printing – 3 jaar
 • Airwave/Clearpass/Aruba – WiFi  - 3 jaar
 • PRTG - Management Tooling – 3 jaar

 
Wensen

 • Omgevingsgerichtheid: visie, omgevingsbewustzijnBeïnvloedend gedrag: mondelinge en schriftelijke presentatie,
 • Probleemoplossing: Informatieanalyse, oordeelsvorming, conceptueleflexibiliteit
 • Interpersoonlijk gedrag: flexibel gedrag, samenwerken, interpersoonlijkesensitiviteit
 • Meer dan 3 jaar ervaring Equitrac/Xerox – Printing – Opleiding/certificaat
 • Meer dan 3 jaar ervaring Airwave/Clearpass/Aruba – WiFi – Opleiding/certificaat
 • Meer dan 3 jaar ervaring PRTG - Management Tooling - Opleiding/certificaat

 
Start datum
29-03-2019
 
Eind datum
29-06-2019 (met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders