Atos

SRQ126380 - IT Consultant (Flow/Proces Management Applicaties) (374330)

Work location:
Amsterdam
Starting date:
01.04.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
16

Deadline: 22-03-2019 09:00
Startdatum: 01-04-2019
Einddatum: 30-06-2019
Inzet: 16 uur per week
Locatie: Amsterdam
Datum intakegesprek: asap


Let op : CV van Max 7 pagina's!!    Als je reageert dan ook een 1 referentie meesturen van een relevante opdracht.
Je vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.


De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.

Eisen:
- Minimaal 5 jaar ervaring met het inrichten van beheer en beheeromgevingen in de afgelopen.
- Een afgeronde, voor de functie relevante HBO of Universitaire studie
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied flow- en proces management applicaties in de afgelopen 5 jaar
- Minimaal 3 jaar gedegen kennis van en ervaring met IBM producten IBM-ODM en IBM-BRM in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 5 jaar gedegen kennis van methodieken en technieken aangaande coaching en advisering in de afgelopen 10 jaar.

Opdracht:
De IT-consultant adviseert beheerders van het Applicatie Ontwikkel Centrum bij de inrichting en onderhoud van de platformen IBM-ODM en IBM-BRM, op het vlak van parametrisering en instellingen, beheer van de OTAP omgevingen en uitvoeren van regulier onderhoud, zowel op software als hardware niveau.

Opdrachtomschrijving:
Applicatiebeheer binnen het Applicatie Ontwikkel Centrum draagt zorg voor het in stand houden van de (geautomatiseerde) informatievoorziening. De applicatiebeheerder is belast met de uitdaging Nieuwbouw maatwerk applicaties op basis van de platformen IBM-ODM en IBM-BRM te beheren en daartoe de juiste inrichtingskeuzen te maken alsmede ook de juiste kennis te vergaren voor het instandhouden van zowel de platformen als de maatwerkapplicaties die daarop uitgerold worden.

Taken/werkzaamheden
De huidige organisatie van applicatiebeheerders is op zoek naar een IT-consultant die de beheerders kan ondersteunen met specifieke kennis en in staat is kennis en kunde over te brengen op de geselecteerde applicatie- en platform beheerders.

De IT-consultant dient kennis over te brengen t.b.v. het uitvoeren van navolgende beheeractiviteiten:
- Verzorgt 3e lijns ondersteuning en adviseert als specialist op technisch gebied op zijn/haar domein bij technische verstoringen en incidenten; interpreteert en analyseert incident rapportages en formuleert indien nodig technische wijzigingsvoorstellen.
- Draagt zorg voor afstemming met alle stakeholders.
- Draagt zorg voor de correcte werking van de in beheer zijnde operationele systemen.
- Beoordeelt en verwerkt ad hoc informatieverzoeken (o.a. queries).
- Inventariseert, coördineert, reviewt, onderzoekt en evalueert consequenties van voorgestelde technische en functionele wijzigingen voor de componenten van de informatie-voorziening (ook in relatie tot de gehele informatievoorzienings-keten). Geeft als gemandateerde vertegenwoordiger advies en opdracht (ook aan software-leverancier) tot het doorvoeren van deze wijzigingen in de verschillende systeem-omgevingen.
- Beoordeelt de diverse soorten testplannen, testscripts en testrapportages. Adviseert en stemt bevindingen af met de relevante stakeholders.
- Adviseert en draagt zorg voor ondersteuning bij het implementeren van de nieuwe functionaliteiten/software.
Verzamelt/levert input voor de in gebruikname van nieuwe software/functionaliteiten o.a. : Technische Sign Off, koppelvlakdocument, implementatie- draaiboek, beheerhandboek.

< Go back to the overview of all orders