Atos

SRQ126912 - Blueriq modelleur (378078)

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
08.04.2019
Ending date:
08.07.2019
Hours per week:
32

*Op deze aanvraag mogen alleen eigen medewerkers of kandidaten die bij jullie op de payroll staan worden aangeboden!!

*ZZP inzet is alleen mogelijk direct rechtstreeks via ATOS 


Senior Blueriq Business engineer


Opdracht-/functiebeschrijving
Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een Senior Modelleur voor projectwerkzaamheden in het kader van de realisatie van het UPNLNL3.0 en WBSO. Dit UP is een applicatie ter ondersteuning van de uitvoering van de WBSO passend in de bredere opzet van het UPNL.. Kern van de applicatie is een zaaksysteem gebaseerd op blueriq. Voor uitvoering van de regeling ondersteunend eprocessen is inpassing in de rvo infrastructuur een belangrijke component.
 
De werkzaamheden omvatten:- Ontwerpen van de (software) architectuur voor het UPNL WBSO- Ontwerp van de inpassing van de uitvoeringsketen in het RVO landschap- afstemmen van de (software0 architectuur tussen UPNL en UPWBSO.- Ontwerpen van business concepten (functionele proceselementen) t.b.v. het UPNL3.0- Het zelfstandig vertalen van functionele specificaties naar het UP Concept.- Modelleren van de vereiste functionaliteit- Testen van de technische werking van de gerealiseerde functionaliteiten.
 
Verbijzondering van de werkzaamheden:- In afstemming met analisten en medewerkers van de business vertalen van de uitvoeringsprocessen van de WBSO naar het UP en het ontwerpen van de architectuur van de uitvoeringsketen.- Modelleren van executables voor de bouwblokken op basis van de userstories.- Afstemmen / coachen met collega modelleurs.- Testen van de ontwikkelde functionaliteit.- Documenteren van gebouwde functonaliteiten.
 
Achtergrond
RVO heeft de applicatie UPNL ontwikkeld als nieuw basisplatform voor zaakgericht werken bij de uitvoering van haar uitvoeringsprocessen (subsidies fiscale tegemoetkomingen). Het platform is inmiddels in gebruik bij de uitvoering van enkele regelingen. De komende jaren wil RVO zaakgericht werken verder uitrollen en een groot aantal (subsidei) regelingen op het UP brengen. Parallel vindt ook ontwikkeling van nieuwe generieke functionaliteit. Waar nodig wordt voor complexe regelingen een specifiek UP gerealiseerd.
 
Eisen

  • HBO opleiding > 5 jaar
  • Werkervaring met ICT projecten op basis van Agile Scrum > 5 jaar
  • Ervaring met ontwerp van complexe applicaties in Blueriq > 4 jaar
  • Ervaring met ontwikkelen van DCM applicaties > 4 jaar
  • Blueriq Busines track > Gecertificeerd als Expert

 
Wensen
Operationele ervaring met het modelleren in Blueriq versie 10InformatiemanagementInformatieanalyseDynamic case managementRule based solutionsApplicatiearchitectuurSysteemontwikkeling
Werkervaring in vergelijkbare functie in een grote overheids- of dienstverlenende organisatie is een pré. Ervaring met het modelleren van complexe processen en vertalen van business wensen naar functionaliteit
Verbijzondering competenties:• Zelfstandig kunnen werken• Maakt zich materie snel eigen• Resultaatgericht• Pragmatisch• Helder communiceren en toont hier initiatief in• Analytisch• Gevoel voor Humor
 
Bijzonderheden
Extra standplaatsen: Zwolle, Utrecht
 
Start datum
08-04-2019
 
Eind datum  
30-06-2019 ( met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders