Atos

SRQ126923 - Projectleider Vizier (378348)

Work location:
Tiel
Starting date:
08.04.2019
Ending date:
31.10.2019
Hours per week:
8

De aanvraag:
 
Vizier is het geautomatiseerd calamiteitendraaiboek; In Vizier wordt op basis van gemeten en/of voorspelde waterstanden in de Rijn, Neder-Rijn, Waal en Lek bepaald welke eventuele maatregelen moeten worden genomen om hoogwater te weerstaan. Op basis van de maatregelen welke zijn bepaald, worden taken toebedeeld aan medewerkers en wordt de voortgang gemonitord.
 
Naast het draaiboek bevat Vizier de functionaliteit om schades aan waterkeringen via een app te melden, deze in de desktop te beoordelen en daaraan maatregelen te koppelen en die te bewaken. Vizier 1.0 is in 2018 in gebruik genomen. Op basis van gebruikservaringen gaat Vizier nu doorontwikkeld worden.
 
Voor de ondersteuning van het Project Vizier 2.0 is een projectleider nodig om:

 • Het project te plannen.
 • Onze eigen medewerkers en leveranciers aan te sturen.
 • Om de financiële (project)administratie bij te houden.

Werkzaamheden:

De aangeboden kandidaat, ofwel de Projectleider Vizier 2.0 moet de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

 • Stelt in samenwerking met de stakeholders het Plan van Aanpak op en stuurt vervolgens de uitvoering hiervan aan;
 • Zoekt aansluiting met het team Systeem- en Netwerkbeheer (T-SNW), opdat eventuele systeemwijzigingen tijdig als RfC1 in het CAB (Change Advisory Board) worden gebracht om vervolgens te kunnen worden uitgevoerd
 • Zoekt tijdig aansluiting met het teams Applicatiebeheer, opdat het systeem in beheer kan worden genomen
 • Monitort de voortgang, lost hierin voorkomende problemen op en stemt dit af met de stakeholders;
 • Voert de financiële- en projectadministratie.

 
Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:

 • HBO opleidingsniveau;
 • Aantoonbare kennis van, en ervaring met, ICT-projectmanagementmethodieken zoals Prince2 en Agile/Scrum.
Pre's:
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het leiden van ICT-projecten, waarbij  werd gewerkt met externe leveranciers
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met waterveiligheid (bij voorkeur in de calamiteitenorganisatie of gerelateerd aan keringen) bij waterschappen. 
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over communicatieve vaardigheden. Deze competentie richt zich met name op het voeren van in- en extern stakeholdermanagement. 
 • Kandidaat beschikt aantoonbaar over analytische vaardigheden. Deze competentie richt zich met name op het beoordelen van aangedragen oplossingen, ten aanzien van eventuele impact op het project (planning en voortgang) en/of stakeholders (scope en financiën).
 • Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met ontwikkeltrajecten van zowel administratieve als geografisch georiënteerde (GIS) registratiesystemen
Het betreft een functie voor 8 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen.

< Go back to the overview of all orders