DUO (Min. van OCW) – Solution architect Proza/OpenText App Works (8 uur/week) 516936

Location
Den Haag
Start date
20/10/2020
End date
30/10/2021
Hours
8
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ145396
Share this request:

Datum intake: zsm
Solution architect Proza – DUO (Ministerie van OCW)

Opdracht-/functiebeschrijving
Als Solution Architect Proza lever je een belangrijke bijdrage aan het in samenhang laten doorontwikkelen van het Proza landschap van het OCW concern. Je adviseert specifiek binnen het domein van het Proza landschap de binnen OCW lopende ontwikkelkernen en belanghebbende gremia op het gebied van generieke/specifieke bouwstenen/oplossingen en duurzame softwareontwikkeling. Om dit mogelijk te maken ben je bekend met en zichtbaar binnen de ontwikkelkernen. Je weet inhoudelijk wat bij welke kern speelt en weet voldoende welke oplossingsrichtingen en bouwstenen reeds gerealiseerd zijn en ook welke onderweg zijn. Je hebt een oog voor welke bouwstenen/oplossingen generiek kunnen of moeten gaan worden en waar het specifiek moet en kan blijven. Je kan om gaan met de principes van een agile architectuur. Je bent pro-actief, je managed je eigen acties en voortgang eigenstandig, werkt autonoom en zoekt zelf verbinding; vliegt in en uit. Je bent op zoek naar vernieuwing en innovatie, passend binnen de context en tempo van de organisatie. Kennis van en ervaring met OpenText App Works 16 BPM, business analyse, BPI en Dynamic Case Management zijn een pré.

Achtergrond
OCW heeft een digitale werkomgeving in gebruik; genaamd Proza. Proza heeft als focus digitale samenwerken, digitale processen en procesgericht werken. OCW heeft ambities en wil haar basisvoorziening en processen blijven doorontwikkelen, zodat de vernieuwing van de informatievoorziening gerealiseerd kan blijven worden. Processen, waaronder: Subsidiebeheer Kaderregeling, WOB, Acquireren Archieven en (later) Stukkenstroom. Dit is een gezamenlijke ambitie van de vijf dienstonderdelen van OCW. De doorontwikkeling gaat op een Agile manier. Momenteel geven diverse ontwikkelkernen een vertaling van de business epics naar praktische oplossingen. Zij behalen klantwaarden voor de (proces)eigenaren. Deze kernen bevinden zich in een stelsel van tafels en gildes. Binnen het stelsel wordt voor de solution architect ook een vaste inzet en betrokkenheid verwacht in het Proza Ontwikkel Gilde (POG). Het POG is in het stelsel een verdere katalysator voor de verbinding tussen de ontwikkelkernen; het POG komt tot design rules en best-practices om de ontwikkeling steeds effectiever te kunnen gaan realiseren.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

 • Opleiding, Certificaten, kennisniveau
  Software opleiding – HBO opleiding/werk-/denkniveau binnen het taakgebied van informatiehuishouding, informatiesystemen en softwareontwikkeling
 • Ervaring
 • OpenText App Works Entity Modelling (tot aan vigerende versie) > 2 jaar
 • Ervaring met OpenText App Works BPM (tot aanvigerende versie) > 2 jaar
 • Ervaring met OpenText Extended ECM > 2 jaar
 • Ervaring met Functioneel ontwerp > 2 jaar

Wensen

 • Kan zich snel de (dynamiek van de) werkprocessen van een organisatie eigen maken en heeft ervaring met het maken van de vertaalslag van het werk naar procesmanagement en de (on)mogelijkheden van technologie.
 • Is resultaatgericht en pakt pro-actief (potentiële) belemmeringen op. Weet de mensen en specialisten te vinden in het (in)formele netwerk om zo het werk “er door heen te trekken”; wacht niet af.
 • Wordt (h)erkend als kennis- en ervaringsdeskundige in het vakgebied en binnen het doorontwikkel- en implementatievraagstuk. Kan vanuit de organisatie het vertrouwen krijgen om zijn/haar rol met mandaat te kunnen (gaan) vervullen.
 • Snapt de (soms tegenstrijdige) belangen van Technologie, Procesmanagement en Organisatie(verandering) en doorziet waarachtig de balans.  
 • Kan op strategisch en tactisch niveau adviseren. Heeft zijn eigen mening en kan deze zonder (waarde)oordeel uiten. Stelt zich onafhankelijk op en kan ook samenwerken. Overziet impact en kan vanuit context afweging maken in het meebewegen versus het vasthouden aan.
 • Kan complexe materie gefundeerd terugbrengen naar de essentie, op het juiste abstractieniveau.
 • Is organisatiesensitief en kan zich inleven in de culturele aspecten van een dienstonderdeel en OCW als geheel.
 • Is communicatief vaardig, kan zich slagvaardig uiten.
 • Heeft verstand van en meegedraaid in Agile / Scrum trajecten
 • Is een structuurdenker en kan hoofd- van bijzaken scheiden.
 • Voldoende affiniteit met werk- en bedrijfsprocessen van de dienstonderdelen van het OCW concern is een pré. 
 • HBO opleiding/werk-/denkniveau binnen het taakgebied van bedrijfsvoering en -kunde
 • HBO opleiding/werk-/denkniveau binnen het taakgebied van informatiehuishouding en informatiesystemen

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Den Haag
8
20/10/2020
06/11/2020
30/10/2021
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ145396
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Den Haag
20/10/2020
30/10/2021
8

Datum intake: zsm
Solution architect Proza – DUO (Ministerie van OCW)

Opdracht-/functiebeschrijving
Als Solution Architect Proza lever je een belangrijke bijdrage aan het in samenhang laten doorontwikkelen van het Proza landschap van het OCW concern. Je adviseert specifiek binnen het domein van het Proza landschap de binnen OCW lopende ontwikkelkernen en belanghebbende gremia op het gebied van generieke/specifieke bouwstenen/oplossingen en duurzame softwareontwikkeling. Om dit mogelijk te maken ben je bekend met en zichtbaar binnen de ontwikkelkernen. Je weet inhoudelijk wat bij welke kern speelt en weet voldoende welke oplossingsrichtingen en bouwstenen reeds gerealiseerd zijn en ook welke onderweg zijn. Je hebt een oog voor welke bouwstenen/oplossingen generiek kunnen of moeten gaan worden en waar het specifiek moet en kan blijven. Je kan om gaan met de principes van een agile architectuur. Je bent pro-actief, je managed je eigen acties en voortgang eigenstandig, werkt autonoom en zoekt zelf verbinding; vliegt in en uit. Je bent op zoek naar vernieuwing en innovatie, passend binnen de context en tempo van de organisatie. Kennis van en ervaring met OpenText App Works 16 BPM, business analyse, BPI en Dynamic Case Management zijn een pré.

Achtergrond
OCW heeft een digitale werkomgeving in gebruik; genaamd Proza. Proza heeft als focus digitale samenwerken, digitale processen en procesgericht werken. OCW heeft ambities en wil haar basisvoorziening en processen blijven doorontwikkelen, zodat de vernieuwing van de informatievoorziening gerealiseerd kan blijven worden. Processen, waaronder: Subsidiebeheer Kaderregeling, WOB, Acquireren Archieven en (later) Stukkenstroom. Dit is een gezamenlijke ambitie van de vijf dienstonderdelen van OCW. De doorontwikkeling gaat op een Agile manier. Momenteel geven diverse ontwikkelkernen een vertaling van de business epics naar praktische oplossingen. Zij behalen klantwaarden voor de (proces)eigenaren. Deze kernen bevinden zich in een stelsel van tafels en gildes. Binnen het stelsel wordt voor de solution architect ook een vaste inzet en betrokkenheid verwacht in het Proza Ontwikkel Gilde (POG). Het POG is in het stelsel een verdere katalysator voor de verbinding tussen de ontwikkelkernen; het POG komt tot design rules en best-practices om de ontwikkeling steeds effectiever te kunnen gaan realiseren.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

 • Opleiding, Certificaten, kennisniveau
  Software opleiding – HBO opleiding/werk-/denkniveau binnen het taakgebied van informatiehuishouding, informatiesystemen en softwareontwikkeling
 • Ervaring
 • OpenText App Works Entity Modelling (tot aan vigerende versie) > 2 jaar
 • Ervaring met OpenText App Works BPM (tot aanvigerende versie) > 2 jaar
 • Ervaring met OpenText Extended ECM > 2 jaar
 • Ervaring met Functioneel ontwerp > 2 jaar

Wensen

 • Kan zich snel de (dynamiek van de) werkprocessen van een organisatie eigen maken en heeft ervaring met het maken van de vertaalslag van het werk naar procesmanagement en de (on)mogelijkheden van technologie.
 • Is resultaatgericht en pakt pro-actief (potentiële) belemmeringen op. Weet de mensen en specialisten te vinden in het (in)formele netwerk om zo het werk “er door heen te trekken”; wacht niet af.
 • Wordt (h)erkend als kennis- en ervaringsdeskundige in het vakgebied en binnen het doorontwikkel- en implementatievraagstuk. Kan vanuit de organisatie het vertrouwen krijgen om zijn/haar rol met mandaat te kunnen (gaan) vervullen.
 • Snapt de (soms tegenstrijdige) belangen van Technologie, Procesmanagement en Organisatie(verandering) en doorziet waarachtig de balans.  
 • Kan op strategisch en tactisch niveau adviseren. Heeft zijn eigen mening en kan deze zonder (waarde)oordeel uiten. Stelt zich onafhankelijk op en kan ook samenwerken. Overziet impact en kan vanuit context afweging maken in het meebewegen versus het vasthouden aan.
 • Kan complexe materie gefundeerd terugbrengen naar de essentie, op het juiste abstractieniveau.
 • Is organisatiesensitief en kan zich inleven in de culturele aspecten van een dienstonderdeel en OCW als geheel.
 • Is communicatief vaardig, kan zich slagvaardig uiten.
 • Heeft verstand van en meegedraaid in Agile / Scrum trajecten
 • Is een structuurdenker en kan hoofd- van bijzaken scheiden.
 • Voldoende affiniteit met werk- en bedrijfsprocessen van de dienstonderdelen van het OCW concern is een pré. 
 • HBO opleiding/werk-/denkniveau binnen het taakgebied van bedrijfsvoering en -kunde
 • HBO opleiding/werk-/denkniveau binnen het taakgebied van informatiehuishouding en informatiesystemen
Inloggen