GDH_informatieadviseur met expertise van Geo Informatie

Location
Den Haag
Start date
22/11/2020
End date
31/12/2020
Hours
16
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ145998
Share this request:

Functienaam: Informatieadviseur met expertise van Geo Informatie

Het professioneel ontwikkelen, beheren en onderhouden van Den Haag is essentieel voor de toekomstige ontwikkeling van de stad en vergroot de aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat. Integraal samenwerken, binnen het Fysieke Domein, wordt optimaal ondersteund als we beschikken over een digitale stad waar geografisch georiënteerde procesinformatie en inhoudelijke (basis)informatie voor alle gebruikers in de cyclus beschikbaar is. Actualiteit betrouwbaarheid en informatieveiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.  
Het huidige landschap van de digitale stad is nog versnipperd en de gemeente is op zoek naar een adviseur die een visie op de digitale stad schrijft en dit verder concretiseert middels een roadmap. Deze adviseur verkent de bestaande mogelijkheden, maar kijkt ook welke ontwikkelingen en mogelijkheden vanuit de markt of andere gemeenten komen.  

Opdracht 
De gemeente vraagt om het volgende op managementniveau op te leveren: 
• Maak een omgevingsscan van de digitale stad (schouw/ist), inclusief stakeholders, lopende projecten en ervaringen. • Maak in een aantal aansprekende voorbeelden  een modulaire beschrijving van de digitale stad en hoe deze bij kan dragen aan de doelstellingen van de diensten (schets/soll).  • Maak inzichtelijk welke uitgangspunten en randvoorwaarden (taken, rollen, verantwoordelijkheden, generieke standaarden en oplossingen/toepassingen) nodig zijn voor de digitale stad (hoe). • Maak inzichtelijk op welke wijze de gemeente van de huidige naar de gewenste situatie kan komen in een strategische roadmap (actieplan).  
Resultaat: Een door opdrachtgever goedgekeurd plan waarmee de gemeente in de komende twee tot drie jaar de digitale stad modulair verder kan ontwikkelen. 
Duur van de opdracht 
De opdracht is een resultaatverplichting zoals hierboven beschreven. De initiële looptijd van de opdracht is tot 31 december 2020, met enige uitloop in 2021 voor twee dagen in de week.  
 

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Den Haag
16
22/11/2020
10/11/2020
31/12/2020
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ145998
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Den Haag
22/11/2020
31/12/2020
16

Functienaam: Informatieadviseur met expertise van Geo Informatie

Het professioneel ontwikkelen, beheren en onderhouden van Den Haag is essentieel voor de toekomstige ontwikkeling van de stad en vergroot de aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat. Integraal samenwerken, binnen het Fysieke Domein, wordt optimaal ondersteund als we beschikken over een digitale stad waar geografisch georiënteerde procesinformatie en inhoudelijke (basis)informatie voor alle gebruikers in de cyclus beschikbaar is. Actualiteit betrouwbaarheid en informatieveiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.  
Het huidige landschap van de digitale stad is nog versnipperd en de gemeente is op zoek naar een adviseur die een visie op de digitale stad schrijft en dit verder concretiseert middels een roadmap. Deze adviseur verkent de bestaande mogelijkheden, maar kijkt ook welke ontwikkelingen en mogelijkheden vanuit de markt of andere gemeenten komen.  

Opdracht 
De gemeente vraagt om het volgende op managementniveau op te leveren: 
• Maak een omgevingsscan van de digitale stad (schouw/ist), inclusief stakeholders, lopende projecten en ervaringen. • Maak in een aantal aansprekende voorbeelden  een modulaire beschrijving van de digitale stad en hoe deze bij kan dragen aan de doelstellingen van de diensten (schets/soll).  • Maak inzichtelijk welke uitgangspunten en randvoorwaarden (taken, rollen, verantwoordelijkheden, generieke standaarden en oplossingen/toepassingen) nodig zijn voor de digitale stad (hoe). • Maak inzichtelijk op welke wijze de gemeente van de huidige naar de gewenste situatie kan komen in een strategische roadmap (actieplan).  
Resultaat: Een door opdrachtgever goedgekeurd plan waarmee de gemeente in de komende twee tot drie jaar de digitale stad modulair verder kan ontwikkelen. 
Duur van de opdracht 
De opdracht is een resultaatverplichting zoals hierboven beschreven. De initiële looptijd van de opdracht is tot 31 december 2020, met enige uitloop in 2021 voor twee dagen in de week.  
 

Inloggen