IMOA, Belastingdienst Voorzitter Commissie werkelijke schade

Location
Utrecht
Start date
16/01/2023
End date
31/12/2023
Hours
40
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ163329
Share this request:

IMOA Mantel, Belastingdienst -Voorzitter Commissie werkelijke schade

Locatie: Utrecht
Startdatum: 16-1-2023
Einddatum: 31-12-2023
Inzet: 32
Opties tot verlenging: ja
Max Tarief: mc
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja bespreekbaar
Deadline: 2-12-2022 16:00

Taaleisen: NL
ZZP: ja

Aanbiedingsverplichting:

Functienaam: Programma Directeur / Voorzitter

Kennis en ervaringsaspecten
• meerdere jaren (minimaal 10-15 jaar) aantoonbare bestuurlijke ervaring in een complexe en politiek-bestuurlijke gevoelige omgeving
• aantoonbare ervaring in organisaties waar de belangen van kwetsbare burgers centraal staan
• aantoonbare ervaring in het begeleiden van een organisatie in transitie • een juridische achtergrond en ervaring met afhandelen van schadeverzoeken is een pre
• ervaring in geschilbeslechting en mediation is een pré
• ervaring met het bieden van ruimhartigheid, menselijke maat en een persoonlijke benadering in een juridisch proces
• er is geen sprake van (schijn van) belangenverstrengeling.

Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. De afgelopen jaren is heel helder geworden dat er issues zijn ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang. Hierdoor zijn ouders benadeeld. Toeslagen werkt volop aan het herstellen van het geschonden vertrouwen van de burger, en het waar mogelijk compenseren van burgers die getroffen zijn. Het herbeoordelen, herstellen en compenseren wordt uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgerichte Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)..

UHT werkt met een onafhankelijke adviescommissie voor de vaststelling van de aanvullende compensatie wegens werkelijke schade, de Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade (Commissie Werkelijke Schade / CWS). Deze adviescommissie heeft als taak het adviseren van UHT over de te nemen beslissing op een door de gedupeerde voorgelegd verzoek om aanvullende compensatie tot vergoeding van werkelijke schade. De CWS is een adviseur als bedoeld onder de afdeling 3.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De CWS neemt daarmee een essentiële positie in de hersteloperatie. De CWS bestaat uit een beperkt aantal leden. De adviezen worden door een secretariaat geconcipieerd, richting gegeven door en onder verantwoordelijkheid van deze leden. De dagelijkse aansturing van het secretariaat is belegd bij 2 teamleiders.

Het aantal burgers dat getroffen is door de problemen met de kinderopvangtoeslag is hoger dan op voorhand werd verwacht, en daarmee ook het aantal burgers dat in potentie een beroep doet op aanvullende compensatie wegens werkelijke schade. Daarnaast is de ervaring dat de grote mate van variëteit en complexiteit van problemen bij getroffenen individueel maatwerk vergt, terwijl UHT als bestuursorgaan binnen de wettelijke termijn moet beschikken. Deze inzichten hebben tot een evaluatie van en aanbevelingen over de inrichting van de CWS geleid, met als doel de omvang en complexiteit van de taakuitoefening naar behoren te kunnen uitoefenen. Voor de CWS zoeken wij een fulltime voorzitter die invulling geeft aan die aanbevelingen en daarmee sturing en leiding geeft aan de transitie naar een nieuwe fase. De voorzitter is belast met de dagelijkse besturing en aansturing van de commissie en bovendien het boegbeeld van de CWS richting alle stakeholders (ouders, advocaten, politiek-bestuurlijke omgeving). Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de resultaten, en de terugkoppeling hieromtrent, van de commissie. De voorzitter wordt benoemd door en legt formeel verantwoording af over het werk en de resultaten aan de staatssecretaris. Tegelijkertijd werkt de CWS als adviseur nauw samen met UHT, die als beschikkend bestuursorgaan eindverantwoordelijk blijft voor het gehele proces en de beschikkingen, en in dit kader een vergewisplicht kent. UHT en CWS dragen er zodoende door gezamenlijke inspanning zorg voor om getroffenen zo goed en zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de aanvullende compensatie wegens werkelijke schade. Dit maakt dat de CWS op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, voortgang en communicatie ook een verantwoordelijkheid heeft richting de Directeur-Generaal Toeslagen. Het betreft in beginsel een benoeming voor de duur van het bestaan de commissie.

De kerntaken van de voorzitter zijn:
– Door gezaghebbend optreden leiding geven aan de CWS ten einde de verantwoordelijkheid voor de resultaten te dragen en te dienen als boegbeeld en primair aanspreekpunt van de CWS richting het ministerie en andere stakeholders;
– Bewerkstelligen van snelle interne besluitvorming gericht op het proces van advisering door de CWS;
– Leiding geven aan de doorontwikkeling van het proces van advisering waarbij in ieder geval aandacht besteed wordt aan:

1) de eenduidige en uniforme manier van werken binnen de commissie
2) de positionering van het proces bij de CWS als integraal onderdeel van het herstelproces van ouders.
3) de doorontwikkeling van de interne processen teneinde de ouderbeleving structureel en sterk te optimaliseren
3) maximale transparantie over de werkwijze en de totstandkoming van de adviezen van de commissie;
4) doorontwikkeling en openbaarmaking van de door CWS te hanteren kaders voor de vaststelling van de aanvullende schadevergoeding.
5) de doorontwikkeling van de interne processen teneinde het proces van advisering structureel sterk te versnellen.
– doorontwikkeling van het interne ondersteunende faciliteiten bij de CWS (mn capaciteitsmanagement, IT, huisvesting, p&c), in samenwerking met de UHT.

Competenties
De voorzitter is een zeer ervaren, verbindend bestuurder, staat sterk in haar/zijn schoenen en heeft een hands-on mentaliteit. De voorzitter heeft een duidelijke visie voor de toekomst van de CWS en begrijpt de politiek-bestuurlijke context van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De voorzitter beschermt de belangen van de CWS, maar heeft hierin oog voor de bestuurlijke sensitiviteit, is gericht op samenwerking en denkt in oplossingen. De voorzitter is tevens besluitvaardig en staat achter de genomen beslissingen van de CWS.

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Utrecht
40
16/01/2023
30/11/2022
31/12/2023
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ163329
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
16/01/2023
31/12/2023
40

IMOA Mantel, Belastingdienst -Voorzitter Commissie werkelijke schade

Locatie: Utrecht
Startdatum: 16-1-2023
Einddatum: 31-12-2023
Inzet: 32
Opties tot verlenging: ja
Max Tarief: mc
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja bespreekbaar
Deadline: 2-12-2022 16:00

Taaleisen: NL
ZZP: ja

Aanbiedingsverplichting:

Functienaam: Programma Directeur / Voorzitter

Kennis en ervaringsaspecten
• meerdere jaren (minimaal 10-15 jaar) aantoonbare bestuurlijke ervaring in een complexe en politiek-bestuurlijke gevoelige omgeving
• aantoonbare ervaring in organisaties waar de belangen van kwetsbare burgers centraal staan
• aantoonbare ervaring in het begeleiden van een organisatie in transitie • een juridische achtergrond en ervaring met afhandelen van schadeverzoeken is een pre
• ervaring in geschilbeslechting en mediation is een pré
• ervaring met het bieden van ruimhartigheid, menselijke maat en een persoonlijke benadering in een juridisch proces
• er is geen sprake van (schijn van) belangenverstrengeling.

Toeslagen heeft de opgave om jaarlijks voor meer dan vijf miljoen huishoudens meer dan zeven miljoen toeslagen rechtmatig, tijdig en juist toe te kennen en uit te keren. De afgelopen jaren is heel helder geworden dat er issues zijn ontstaan bij de toeslagen voor de kinderopvang. Hierdoor zijn ouders benadeeld. Toeslagen werkt volop aan het herstellen van het geschonden vertrouwen van de burger, en het waar mogelijk compenseren van burgers die getroffen zijn. Het herbeoordelen, herstellen en compenseren wordt uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgerichte Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)..

UHT werkt met een onafhankelijke adviescommissie voor de vaststelling van de aanvullende compensatie wegens werkelijke schade, de Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade (Commissie Werkelijke Schade / CWS). Deze adviescommissie heeft als taak het adviseren van UHT over de te nemen beslissing op een door de gedupeerde voorgelegd verzoek om aanvullende compensatie tot vergoeding van werkelijke schade. De CWS is een adviseur als bedoeld onder de afdeling 3.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De CWS neemt daarmee een essentiële positie in de hersteloperatie. De CWS bestaat uit een beperkt aantal leden. De adviezen worden door een secretariaat geconcipieerd, richting gegeven door en onder verantwoordelijkheid van deze leden. De dagelijkse aansturing van het secretariaat is belegd bij 2 teamleiders.

Het aantal burgers dat getroffen is door de problemen met de kinderopvangtoeslag is hoger dan op voorhand werd verwacht, en daarmee ook het aantal burgers dat in potentie een beroep doet op aanvullende compensatie wegens werkelijke schade. Daarnaast is de ervaring dat de grote mate van variëteit en complexiteit van problemen bij getroffenen individueel maatwerk vergt, terwijl UHT als bestuursorgaan binnen de wettelijke termijn moet beschikken. Deze inzichten hebben tot een evaluatie van en aanbevelingen over de inrichting van de CWS geleid, met als doel de omvang en complexiteit van de taakuitoefening naar behoren te kunnen uitoefenen. Voor de CWS zoeken wij een fulltime voorzitter die invulling geeft aan die aanbevelingen en daarmee sturing en leiding geeft aan de transitie naar een nieuwe fase. De voorzitter is belast met de dagelijkse besturing en aansturing van de commissie en bovendien het boegbeeld van de CWS richting alle stakeholders (ouders, advocaten, politiek-bestuurlijke omgeving). Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de resultaten, en de terugkoppeling hieromtrent, van de commissie. De voorzitter wordt benoemd door en legt formeel verantwoording af over het werk en de resultaten aan de staatssecretaris. Tegelijkertijd werkt de CWS als adviseur nauw samen met UHT, die als beschikkend bestuursorgaan eindverantwoordelijk blijft voor het gehele proces en de beschikkingen, en in dit kader een vergewisplicht kent. UHT en CWS dragen er zodoende door gezamenlijke inspanning zorg voor om getroffenen zo goed en zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de aanvullende compensatie wegens werkelijke schade. Dit maakt dat de CWS op het gebied van bijvoorbeeld samenwerking, voortgang en communicatie ook een verantwoordelijkheid heeft richting de Directeur-Generaal Toeslagen. Het betreft in beginsel een benoeming voor de duur van het bestaan de commissie.

De kerntaken van de voorzitter zijn:
– Door gezaghebbend optreden leiding geven aan de CWS ten einde de verantwoordelijkheid voor de resultaten te dragen en te dienen als boegbeeld en primair aanspreekpunt van de CWS richting het ministerie en andere stakeholders;
– Bewerkstelligen van snelle interne besluitvorming gericht op het proces van advisering door de CWS;
– Leiding geven aan de doorontwikkeling van het proces van advisering waarbij in ieder geval aandacht besteed wordt aan:

1) de eenduidige en uniforme manier van werken binnen de commissie
2) de positionering van het proces bij de CWS als integraal onderdeel van het herstelproces van ouders.
3) de doorontwikkeling van de interne processen teneinde de ouderbeleving structureel en sterk te optimaliseren
3) maximale transparantie over de werkwijze en de totstandkoming van de adviezen van de commissie;
4) doorontwikkeling en openbaarmaking van de door CWS te hanteren kaders voor de vaststelling van de aanvullende schadevergoeding.
5) de doorontwikkeling van de interne processen teneinde het proces van advisering structureel sterk te versnellen.
– doorontwikkeling van het interne ondersteunende faciliteiten bij de CWS (mn capaciteitsmanagement, IT, huisvesting, p&c), in samenwerking met de UHT.

Competenties
De voorzitter is een zeer ervaren, verbindend bestuurder, staat sterk in haar/zijn schoenen en heeft een hands-on mentaliteit. De voorzitter heeft een duidelijke visie voor de toekomst van de CWS en begrijpt de politiek-bestuurlijke context van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De voorzitter beschermt de belangen van de CWS, maar heeft hierin oog voor de bestuurlijke sensitiviteit, is gericht op samenwerking en denkt in oplossingen. De voorzitter is tevens besluitvaardig en staat achter de genomen beslissingen van de CWS.

Inloggen