Leveranciersmanager / Coördinator leveranciers Zorg – VWS

Location
Utrecht
Start date
27/04/2020
End date
31/12/2020
Hours
32
Client
ATOS Nederland BV
Job label
SRQ139830
Share this request:

Functienaam: Coördinator leveranciers progr. Digitale Toegang in de Zorg – VWS

Het ministerie van VWS zoekt een coördinator leveranciers voor de uitvoering van een roadmap ‘aansluiten in de zorg’. De roadmap richt zich erop dat zorgpartijen het juiste niveau van authenticatie bereiken. In de praktijk betekent dit vooralsnog dat patiënten in moeten gaan loggen op minimaal het (eIdas-niveau) substantieel.
De leveranciers zijn een cruciale (succes) factor om de doelstellingen van het programma te realiseren. Een goede afstemming met de ICT-leveranciers in het zorgveld is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het zorg- en leveranciersveld is voor een groot deel al in kaart gebracht; de komende periode richt zich op het informeren en mobiliseren van de leveranciers, het ophalen van de behoefte aan ondersteuning en het onderhouden van de contacten met de leveranciers per zorgsector. 

De coördinator gaat met de volgende opdracht aan de slag: 
 Inventarisatie – Het verder in kaart brengen van leveranciers en contactpersonen per domein in het zorgveld in relatie tot de scope van het programma Digitale Toegang en .die betrekking hebben op de implementatie strategie/roadmap – Het inventariseren van de behoefte aan ondersteuning bij realiseren van een aansluiting op TVS en het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van authenticatie; – Contact houden met de leveranciersmanagers van andere initiatieven (MedMij, VIPP etc). Dit alles in afstemming en samenwerking met Nictiz
 
 Relatiemanagement 
– Het onderhouden van de relatie met de verschillende leveranciers die werkzaam zijn binnen de scope van het programma Digitale Toegang
– Fungeren als vraagbaak voor de leveranciers m.b.t. het dossier Digitale Toegang
– (Laten) Organiseren van bijeenkomsten; Onderhouden van 1:1 contacten met de leveranciers. Het uitzetten van vragen bij de betrokken uitvoeringsorganisaties (DICTU, Logius) en het (laten) monitoren van de voortgang; daar waar het betrekking heeft op de implementatiestrategie/roadmap
– Communicatieschakel tussen DICTU en ICT-leveranciers
 
 Proces en monitoring 
– Inventariseren van de informatiebehoefte van leveranciers en inzicht in releaseplanning die van invloed zijn op de roadmap van het programma digitale toegang
– (Laten) Inventariseren en afstemmen planning leveranciers in relatie tot de roadmap.
– Tijdig signaleren van ondersteuningsbehoefte rondom realisatie van aansluitingen. Hierop acteren door ondersteuning te mobiliseren in overleg met DICTU.
– Afstemming tussen leveranciers hoe en wanneer aan te sluiten op TVS
– (Laten) Monitoren aansluitplanning van TVS en leveranciers
 
Functie-eisen
– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze hands-on ervaring heeft binnen het leveranciersveld. 
– Aantoonbare ruime ervaring als leveranciersmanager of vergelijkbare rollen bij en bij voorkeur in de zorgsector
– Bij voorkeur kennis en aantoonbare ervaring binnen het e-overheidsdomein en bekend met onderliggende technieken en terminologie
– Kennis en ervaring met de Wet DO in relatie tot het zorgveld en bekend zijn met technische termen als koppelvlakken, routeringsvoorzieningen OTAP-straat e.d.
– De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring in het zorgdomein.  – De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met projectmatig werken binnen ICT
-projecten binnen de rijksoverheid 
– WO werk- en denkniveau
– Bij voorkeur beschikkend over een kennisnetwerk binnen het zorgdomein 
 
Competenties – Resultaatgericht – Plannen en organiseren – Analytische vermogen – Communicatief sterk gericht op samenwerking – Klantgericht – Verbindend binnen en buiten de organisatie  – Flexibel en creatief

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Utrecht
32
27/04/2020
08/04/2020
31/12/2020
ATOS Nederland BV
SRQ139830
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
27/04/2020
31/12/2020
32

Functienaam: Coördinator leveranciers progr. Digitale Toegang in de Zorg – VWS

Het ministerie van VWS zoekt een coördinator leveranciers voor de uitvoering van een roadmap ‘aansluiten in de zorg’. De roadmap richt zich erop dat zorgpartijen het juiste niveau van authenticatie bereiken. In de praktijk betekent dit vooralsnog dat patiënten in moeten gaan loggen op minimaal het (eIdas-niveau) substantieel.
De leveranciers zijn een cruciale (succes) factor om de doelstellingen van het programma te realiseren. Een goede afstemming met de ICT-leveranciers in het zorgveld is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het zorg- en leveranciersveld is voor een groot deel al in kaart gebracht; de komende periode richt zich op het informeren en mobiliseren van de leveranciers, het ophalen van de behoefte aan ondersteuning en het onderhouden van de contacten met de leveranciers per zorgsector. 

De coördinator gaat met de volgende opdracht aan de slag: 
 Inventarisatie – Het verder in kaart brengen van leveranciers en contactpersonen per domein in het zorgveld in relatie tot de scope van het programma Digitale Toegang en .die betrekking hebben op de implementatie strategie/roadmap – Het inventariseren van de behoefte aan ondersteuning bij realiseren van een aansluiting op TVS en het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van authenticatie; – Contact houden met de leveranciersmanagers van andere initiatieven (MedMij, VIPP etc). Dit alles in afstemming en samenwerking met Nictiz
 
 Relatiemanagement 
– Het onderhouden van de relatie met de verschillende leveranciers die werkzaam zijn binnen de scope van het programma Digitale Toegang
– Fungeren als vraagbaak voor de leveranciers m.b.t. het dossier Digitale Toegang
– (Laten) Organiseren van bijeenkomsten; Onderhouden van 1:1 contacten met de leveranciers. Het uitzetten van vragen bij de betrokken uitvoeringsorganisaties (DICTU, Logius) en het (laten) monitoren van de voortgang; daar waar het betrekking heeft op de implementatiestrategie/roadmap
– Communicatieschakel tussen DICTU en ICT-leveranciers
 
 Proces en monitoring 
– Inventariseren van de informatiebehoefte van leveranciers en inzicht in releaseplanning die van invloed zijn op de roadmap van het programma digitale toegang
– (Laten) Inventariseren en afstemmen planning leveranciers in relatie tot de roadmap.
– Tijdig signaleren van ondersteuningsbehoefte rondom realisatie van aansluitingen. Hierop acteren door ondersteuning te mobiliseren in overleg met DICTU.
– Afstemming tussen leveranciers hoe en wanneer aan te sluiten op TVS
– (Laten) Monitoren aansluitplanning van TVS en leveranciers
 
Functie-eisen
– Uit het curriculum vitae van de aangeboden kandidaat blijkt dat deze hands-on ervaring heeft binnen het leveranciersveld. 
– Aantoonbare ruime ervaring als leveranciersmanager of vergelijkbare rollen bij en bij voorkeur in de zorgsector
– Bij voorkeur kennis en aantoonbare ervaring binnen het e-overheidsdomein en bekend met onderliggende technieken en terminologie
– Kennis en ervaring met de Wet DO in relatie tot het zorgveld en bekend zijn met technische termen als koppelvlakken, routeringsvoorzieningen OTAP-straat e.d.
– De kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring in het zorgdomein.  – De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met projectmatig werken binnen ICT
-projecten binnen de rijksoverheid 
– WO werk- en denkniveau
– Bij voorkeur beschikkend over een kennisnetwerk binnen het zorgdomein 
 
Competenties – Resultaatgericht – Plannen en organiseren – Analytische vermogen – Communicatief sterk gericht op samenwerking – Klantgericht – Verbindend binnen en buiten de organisatie  – Flexibel en creatief

Inloggen