Operationeel coordinator kwaliteitszorg(kwaliteitsmanagement) – DF&A-0027

Location
Utrecht
Start date
01/12/2020
End date
31/12/2020
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ145781
Share this request:
  • Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld meesturen naar AtosBFA-mailbox@staffingms.com of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
  • NAW zoals in paspoort of ID vermeld
  • NL-talig
  • Geschikt voor ZZP’ers

Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

Operationeel coordinator kwaliteitszorg
Locatie: Utrecht/remote

Omschrijving

• de coördinatie van het proces rondom kwaliteitsmetingen (contact met de aanvrager, coördineren van de lopende metingen, betrekken van de benodigde QA/QC-medewerkers, najagen van de voortgang van lopende metingen, vastlegging resultaten, volgen en bewaken van de uit metingen voortkomende afspraken met desbetreffende ontwikkelteams); • het opstellen van rapportages hierover, inclusief het ontwerpen en door ontwikkelen van het rapportageformat; • secretarisrol bij de overleggen van het QA/QC team. organiseren van QC-overleg en vastlegging van acties en besluiten daaruit, bewaken actiepunten gemaakt met QA/QC medewerkers • Meenemen van aandachtspunten van en naar de QA-board
Het organisatieonderdeel Datafundamenten & Analytics (DF&A) ontwikkelt en levert nieuwe producten en diensten die voortvloeien uit de analyse met behulp van big data technieken van de datasets waarover de Belastingdienst beschikt. Met die nieuwe producten en diensten is de Belastingdienst in staat om processen efficiënter in te richten met het doel om, toezicht uit te oefenen en fraude effectiever te bestrijden. DF&A heeft in het afgelopen jaar een kwaliteitsframework (QA/QC) geïmplementeerd. Middels dit framework borgt DF&A dat de productontwikkeling en de producten die voortgebracht worden voldoen aan de kaders van wet & regelgeving en intern gestelde kaders. Naast borgingsmechanismen worden ook kwaliteitsmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt door een virtueel QA/QC-team dat bestaat uit medewerkers van verschillende onderdelen van DF&A. Om de processen in het framework en de doorontwikkeling van de standaarden en richtlijnen draaiende te houden, zoeken wij een coördinator en secretaris.

Knock out eisen:
Aantoonbare kennis in kwaliteitsmanagement

HBO werk en denk-niveau 5 jr

Wensen
Overtuigingskracht: kan mensen effectief beïnvloeden zonder formele gezagsverhouding Effectief in de samenwerking met hoogopgeleide professionals Assertief en zelfstartend: blijft de kar aanjagen Nauwkeurig en punctueel Streng op het proces, zacht op de mens.

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Utrecht
36
01/12/2020
06/11/2020
31/12/2020
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ145781
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/12/2020
31/12/2020
36
  • Offerteformulier (bijlage) correct ingevuld meesturen naar AtosBFA-mailbox@staffingms.com of toevoegen aan de aanbieding (bij “overige documenten”)
  • NAW zoals in paspoort of ID vermeld
  • NL-talig
  • Geschikt voor ZZP’ers

Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet in behandeling genomen

Operationeel coordinator kwaliteitszorg
Locatie: Utrecht/remote

Omschrijving

• de coördinatie van het proces rondom kwaliteitsmetingen (contact met de aanvrager, coördineren van de lopende metingen, betrekken van de benodigde QA/QC-medewerkers, najagen van de voortgang van lopende metingen, vastlegging resultaten, volgen en bewaken van de uit metingen voortkomende afspraken met desbetreffende ontwikkelteams); • het opstellen van rapportages hierover, inclusief het ontwerpen en door ontwikkelen van het rapportageformat; • secretarisrol bij de overleggen van het QA/QC team. organiseren van QC-overleg en vastlegging van acties en besluiten daaruit, bewaken actiepunten gemaakt met QA/QC medewerkers • Meenemen van aandachtspunten van en naar de QA-board
Het organisatieonderdeel Datafundamenten & Analytics (DF&A) ontwikkelt en levert nieuwe producten en diensten die voortvloeien uit de analyse met behulp van big data technieken van de datasets waarover de Belastingdienst beschikt. Met die nieuwe producten en diensten is de Belastingdienst in staat om processen efficiënter in te richten met het doel om, toezicht uit te oefenen en fraude effectiever te bestrijden. DF&A heeft in het afgelopen jaar een kwaliteitsframework (QA/QC) geïmplementeerd. Middels dit framework borgt DF&A dat de productontwikkeling en de producten die voortgebracht worden voldoen aan de kaders van wet & regelgeving en intern gestelde kaders. Naast borgingsmechanismen worden ook kwaliteitsmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt door een virtueel QA/QC-team dat bestaat uit medewerkers van verschillende onderdelen van DF&A. Om de processen in het framework en de doorontwikkeling van de standaarden en richtlijnen draaiende te houden, zoeken wij een coördinator en secretaris.

Knock out eisen:
Aantoonbare kennis in kwaliteitsmanagement

HBO werk en denk-niveau 5 jr

Wensen
Overtuigingskracht: kan mensen effectief beïnvloeden zonder formele gezagsverhouding Effectief in de samenwerking met hoogopgeleide professionals Assertief en zelfstartend: blijft de kar aanjagen Nauwkeurig en punctueel Streng op het proces, zacht op de mens.

Inloggen