Projectleider Interne Beheer ICV – NL- Belastingdienst

Location
Utrecht
Start date
01/11/2022
End date
31/12/2022
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ162620
Share this request:

Projectleider Interne Beheer ICV – NL- Belastingdienst

Deadline: 12-10-2022 23:00
Locatie: Utrecht
Startdatum: 1-11-2022
Einddatum: 31-12-2022
Inzet: 32-36
Opties tot verlenging: ja minimaal 1x met 6 maanden (31-12 aangegeven ivm jaarbudget)
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja deels
Taaleisen: NL
ZZP: nee

Projectleider Interne Beheer ICV 2FTE

In deze functie help je de Directie Toeslagen om in control te komen en te blijven. Het team is verantwoordelijk voor de opzet, planning en uitvoering van (verbijzonderde) interne controles, waarin wordt getoetst en gemonitord op vooraf gedefinieerde beheersmaatregelen, de naleving daarvan en het benoemen van Format aanvraag externe inhuur V2022-06-09 verbetermogelijkheden. Je krijgt een aantal specifieke processen onder je hoede, waarvoor de risico’s en beheersmaatregelen moet worden verdiept, en je in gesprek bent met mensen in de operatie over de werking van het proces.

De taken:
Het opzetten en opstellen van de Intern Controle en het controle plan op basis van door het MT bepaalde prioriteiten.
 Opzetten, inrichten en uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles
 adviseren omtrent maatregelen en aantoonbaarheid van de effectiviteit daarvan
 afstemmen met teamleiders/procesverantwoordelijken over de bevindingen uit de uitgevoerde interne controles
 advies uitbrengen naar aanleiding van de resultaten uit interne controle waaronder concrete aanbevelingen en hoe deze op te volgen
 inrichten en uitvoeren risicoanalyses op procesniveau
 uitvoeren van root-cause analyse en het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende uitgevoerde interne controles

Minimumeisen:
• een WO-diploma op het gebied van accountancy of bedrijfseconomie of vergelijkbaar, waarin riskmanagement onderdeel van is. Het is een pré als je een RA, RC of RE titel hebt
• Ervaring met het opzetten en sturing op risico-assessments, de werking van de administratieve organisatie en het vertalen daarvan naar een beheersplan en de definiëring van passende beheersmaatregelen.
• Kennis op het terrein van interne controles en het vertalen van de uitkomsten hiervan naar adviezen voor het management.
• Je hebt een goede kennis van organisatieveranderings-, inrichtings-, en procesprincipes, bij voorkeur binnen processen rondom bedrijfsvoering.
• Je hebt ervaring als projectleider in vergelijkbare processen
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kan met verschillende doelgroepen goed communiceren
• Ervaring met klantgerichte dienstverlening bij de Rijksoverheid en je hebt bij voorkeur kennis van de processen en de organisatie van de Belastingdienst en of Toeslagen.
• Je werkt procesmatig, ziet overal kansen, hands-on mentaliteit en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar zijn.
• Je bent bestuurlijke en organisatiesensitief, weet hoe je het MT moet adviseren, je kunt goed netwerken, plannen en organiseren en je weet te overtuigen.

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Utrecht
36
01/11/2022
07/10/2022
31/12/2022
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ162620
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
01/11/2022
31/12/2022
36

Projectleider Interne Beheer ICV – NL- Belastingdienst

Deadline: 12-10-2022 23:00
Locatie: Utrecht
Startdatum: 1-11-2022
Einddatum: 31-12-2022
Inzet: 32-36
Opties tot verlenging: ja minimaal 1x met 6 maanden (31-12 aangegeven ivm jaarbudget)
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja deels
Taaleisen: NL
ZZP: nee

Projectleider Interne Beheer ICV 2FTE

In deze functie help je de Directie Toeslagen om in control te komen en te blijven. Het team is verantwoordelijk voor de opzet, planning en uitvoering van (verbijzonderde) interne controles, waarin wordt getoetst en gemonitord op vooraf gedefinieerde beheersmaatregelen, de naleving daarvan en het benoemen van Format aanvraag externe inhuur V2022-06-09 verbetermogelijkheden. Je krijgt een aantal specifieke processen onder je hoede, waarvoor de risico’s en beheersmaatregelen moet worden verdiept, en je in gesprek bent met mensen in de operatie over de werking van het proces.

De taken:
Het opzetten en opstellen van de Intern Controle en het controle plan op basis van door het MT bepaalde prioriteiten.
 Opzetten, inrichten en uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles
 adviseren omtrent maatregelen en aantoonbaarheid van de effectiviteit daarvan
 afstemmen met teamleiders/procesverantwoordelijken over de bevindingen uit de uitgevoerde interne controles
 advies uitbrengen naar aanleiding van de resultaten uit interne controle waaronder concrete aanbevelingen en hoe deze op te volgen
 inrichten en uitvoeren risicoanalyses op procesniveau
 uitvoeren van root-cause analyse en het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende uitgevoerde interne controles

Minimumeisen:
• een WO-diploma op het gebied van accountancy of bedrijfseconomie of vergelijkbaar, waarin riskmanagement onderdeel van is. Het is een pré als je een RA, RC of RE titel hebt
• Ervaring met het opzetten en sturing op risico-assessments, de werking van de administratieve organisatie en het vertalen daarvan naar een beheersplan en de definiëring van passende beheersmaatregelen.
• Kennis op het terrein van interne controles en het vertalen van de uitkomsten hiervan naar adviezen voor het management.
• Je hebt een goede kennis van organisatieveranderings-, inrichtings-, en procesprincipes, bij voorkeur binnen processen rondom bedrijfsvoering.
• Je hebt ervaring als projectleider in vergelijkbare processen
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kan met verschillende doelgroepen goed communiceren
• Ervaring met klantgerichte dienstverlening bij de Rijksoverheid en je hebt bij voorkeur kennis van de processen en de organisatie van de Belastingdienst en of Toeslagen.
• Je werkt procesmatig, ziet overal kansen, hands-on mentaliteit en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar zijn.
• Je bent bestuurlijke en organisatiesensitief, weet hoe je het MT moet adviseren, je kunt goed netwerken, plannen en organiseren en je weet te overtuigen.

Inloggen