Projectleider O&P – NL -Belastingdienst

Location
Utrecht
Start date
18/09/2023
End date
31/12/2023
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ168468
Share this request:

Projectleider O&P – Belastingdienst

LET OP:
Deze functie is NIET geschikt voor ZZP-ers of DGA-ers.

Richttarief: € 90-110,-

Opdrachtbeschrijving
Binnen de Belastingdienst is in 2022 de strategische route bepaald voor de ontwikkeling van ERP. Voor de uitvoering van deze strategische keuze is het ERP programma opgestart. Het programma kent een aantal doelen, waartoe de rationalisatie O&P een onderdeel van is. Deze bestaat uit het rationaliseren (uitfaseren) van diverse O&P Processen. 

De werkzaamheden van de projectleider O&P omvatten:

–    werkzaamheden zoals:
o    Gebruikmaken van bedrijfsfilosofie of -methodiek om O&P processen strategisch te verbeteren en optimaliseren.
o    bewaken voortgang en samenhang van de rationalisatie doelen binnen deelprogramma rationalisatie O&P
o    verzamelen en analyseren voortgangsrapportages, inclusief budget uitputting
o    in kaart brengen van risico’s en beheersmaatregelen voor het deelprogramma
o    opstellen van statusrapportages en stuurgroepstukken, andere verantwoordingsstukken voor diverse stakeholders binnen en buiten de Belastingdienst
o    vastleggen van besluiten en acties in bijeenkomsten
o    bewaken van kwaliteit en dossiervorming
o    etc.

–    Communicatie en veranderkundige werkzaamheden zoals:
o    het uitvoeren van communicatieactiviteiten
o    het plannen en faciliteren van bijeenkomsten

Werkzaamheden
De projectleider O&P is verantwoordelijk voor het strategisch aansturen van het deelprogramma rationalisatie organisatie en personeel als onderdeel van het ERP programma bij de Belastingdienst. De focus van deze rol ligt met name op het nemen van strategische keuzes voor het toekomstbestendig maken van de O&P processen binnen de rationalisatie O&P. 

De medewerker maakt deel uit van het projectteam rationalisatie O&P dat naast de projectleider bestaat uit enkele kernteamleden. De medewerker valt hiërarchisch onder de directeur O&P en functioneel onder de business owner rationalisatie O&P.

Minimum Eisen:
(het niet voldoen aan deze eisen leidt tot terzijde legging van de aangeboden externe medewerker)

–    WO werk en denkniveau;
–    Actuele kennis van en ervaring met portfolio- en projectmanagement;
–    Actuele kennis van- en ervaring met Organisatie & Personeel (O&P) gerelateerde processen.
–    Actuele kennis van- en ervaring met  verandermanagement en stakeholder-management;
–    Ervaring met opdrachten binnen de publieke sector (Belastingdienst, rijksoverheid, ministeries, uitvoeringsorganisaties etc.) (minimaal 1 jaar)
–    Actuele kennis van en ervaring met IV (ICT) en IV-voorbrenging;
–    Ervaring met programma- en projectmanagement activiteiten in ERP gerelateerde programma’s;
–    Actuele kennis van en ervaring met Agile principes / SAFE werkwijze;

Kennis- en ervaringsaspecten
–    WO werk en denkniveau
–    Actuele kennis van- en ervaring met Organisatie & Personeel (O&P) gerelateerde processen.
–    Enige ervaring met verandermanagement en stakeholdermanagement
–    Aantoonbare ervaring met programma- en projectmanagement en PMO werkzaamheden voor complexe transformatie programma’s
–    Bij voorkeur ervaring met opdrachten binnen de publieke sector (Belastingdienst, Rijksoverheid, ministeries, uitvoeringsorganisaties etc.)
–    Kennis van en ervaring met projectmanagement in combinatie met ERP transformatie programma’s.
–    Werkend op strategisch niveau en vanuit de organisatie van de opdrachtnemer ondersteund door een uitgebreide (bedrijfs)filosofie en/of methodiek, gedragen door professionele back-up; verzekerd van continuïteit en flexibiliteit.

Competenties
–    Een proactieve houding en daarbij horende communicatieve vaardigheden
–    Bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit en daaruit voortvloeiende stakeholder-management vaardigheden
–    Creativiteit
–    Netwerkvaardigheden
–    Omgevingsbewust
–    Can-do mentaliteit
–    Teamspeler
–    Zelfstandigheid
–    Resultaat- en oplossingsgericht

 

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Utrecht
36
18/09/2023
05/09/2023
31/12/2023
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ168468
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
18/09/2023
31/12/2023
36

Projectleider O&P – Belastingdienst

LET OP:
Deze functie is NIET geschikt voor ZZP-ers of DGA-ers.

Richttarief: € 90-110,-

Opdrachtbeschrijving
Binnen de Belastingdienst is in 2022 de strategische route bepaald voor de ontwikkeling van ERP. Voor de uitvoering van deze strategische keuze is het ERP programma opgestart. Het programma kent een aantal doelen, waartoe de rationalisatie O&P een onderdeel van is. Deze bestaat uit het rationaliseren (uitfaseren) van diverse O&P Processen. 

De werkzaamheden van de projectleider O&P omvatten:

–    werkzaamheden zoals:
o    Gebruikmaken van bedrijfsfilosofie of -methodiek om O&P processen strategisch te verbeteren en optimaliseren.
o    bewaken voortgang en samenhang van de rationalisatie doelen binnen deelprogramma rationalisatie O&P
o    verzamelen en analyseren voortgangsrapportages, inclusief budget uitputting
o    in kaart brengen van risico’s en beheersmaatregelen voor het deelprogramma
o    opstellen van statusrapportages en stuurgroepstukken, andere verantwoordingsstukken voor diverse stakeholders binnen en buiten de Belastingdienst
o    vastleggen van besluiten en acties in bijeenkomsten
o    bewaken van kwaliteit en dossiervorming
o    etc.

–    Communicatie en veranderkundige werkzaamheden zoals:
o    het uitvoeren van communicatieactiviteiten
o    het plannen en faciliteren van bijeenkomsten

Werkzaamheden
De projectleider O&P is verantwoordelijk voor het strategisch aansturen van het deelprogramma rationalisatie organisatie en personeel als onderdeel van het ERP programma bij de Belastingdienst. De focus van deze rol ligt met name op het nemen van strategische keuzes voor het toekomstbestendig maken van de O&P processen binnen de rationalisatie O&P. 

De medewerker maakt deel uit van het projectteam rationalisatie O&P dat naast de projectleider bestaat uit enkele kernteamleden. De medewerker valt hiërarchisch onder de directeur O&P en functioneel onder de business owner rationalisatie O&P.

Minimum Eisen:
(het niet voldoen aan deze eisen leidt tot terzijde legging van de aangeboden externe medewerker)

–    WO werk en denkniveau;
–    Actuele kennis van en ervaring met portfolio- en projectmanagement;
–    Actuele kennis van- en ervaring met Organisatie & Personeel (O&P) gerelateerde processen.
–    Actuele kennis van- en ervaring met  verandermanagement en stakeholder-management;
–    Ervaring met opdrachten binnen de publieke sector (Belastingdienst, rijksoverheid, ministeries, uitvoeringsorganisaties etc.) (minimaal 1 jaar)
–    Actuele kennis van en ervaring met IV (ICT) en IV-voorbrenging;
–    Ervaring met programma- en projectmanagement activiteiten in ERP gerelateerde programma’s;
–    Actuele kennis van en ervaring met Agile principes / SAFE werkwijze;

Kennis- en ervaringsaspecten
–    WO werk en denkniveau
–    Actuele kennis van- en ervaring met Organisatie & Personeel (O&P) gerelateerde processen.
–    Enige ervaring met verandermanagement en stakeholdermanagement
–    Aantoonbare ervaring met programma- en projectmanagement en PMO werkzaamheden voor complexe transformatie programma’s
–    Bij voorkeur ervaring met opdrachten binnen de publieke sector (Belastingdienst, Rijksoverheid, ministeries, uitvoeringsorganisaties etc.)
–    Kennis van en ervaring met projectmanagement in combinatie met ERP transformatie programma’s.
–    Werkend op strategisch niveau en vanuit de organisatie van de opdrachtnemer ondersteund door een uitgebreide (bedrijfs)filosofie en/of methodiek, gedragen door professionele back-up; verzekerd van continuïteit en flexibiliteit.

Competenties
–    Een proactieve houding en daarbij horende communicatieve vaardigheden
–    Bestuurlijke- en organisatorische sensitiviteit en daaruit voortvloeiende stakeholder-management vaardigheden
–    Creativiteit
–    Netwerkvaardigheden
–    Omgevingsbewust
–    Can-do mentaliteit
–    Teamspeler
–    Zelfstandigheid
–    Resultaat- en oplossingsgericht

 

Inloggen