Projectleider Publieke Spoor

Location
Den Haag
Start date
01/07/2022
End date
31/12/2022
Hours
16
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ160812
Share this request:

Functienaam: Projectleider Publieke Spoor
FEZ zal het projectbeheer van het publieke spoor op zich nemen. FEZ is in die hoedanigheid ook eindverantwoordelijk voor het publieke spoor. Het projectbeheer vergt een sterke adviesvaardigheid en kennisrol in het opzetten van het publieke spoor. Van de programmamanager wordt verwacht dat deze een groep van aan het programma verbonden adviseurs aanstuurt en in nauwe samenwerking met andere departementen en betrokken partijen het publieke spoor leidt..

Het projectbeheer omvat de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Opzetten van inhoud en structuur van het publieke spoor voor de BAR, waaronder:
  • het onderzoeken welke eisen de BAR-verordening stelt voor de EU-declaraties.
  • Inventariseren welke publieke Brexit-kosten voldoen aan de BAR-verordening. Hiervoor dienen met verschillende partijen afspraken te worden gemaakt.
  • Het formuleren van de opdrachtverlening aan de RVO. Vanuit deze opdracht zal de RVO werkzaamheden voor het publieke spoor verrichten, waaronder het toetsen en indienen van de kostendeclaraties bij de EC.
 • Interdepartementale afstemming over het publieke spoor en afstemming met andere sporen die deel uitmaken van de BAR (visserij en bedrijfsleven);
 • Deelname aan de interdepartementale BAR-stuurgroep, o.l.v. het ministerie van EZK, waarin de drie sporen samenkomen.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
We zijn op zoek naar een enthousiaste projectleider voor het Publieke Spoor die onder andere:

 • WO werk-/denkniveau;
 • Ruime ervaring als (strategisch) projectleider/programmamanager van projecten bij de overheid. (projectmanagement/projectbeheer);
 • Hands-on, met zeer goede kennis en ervaring van Europese regelgeving, Europese subsidies en subsidieaudits.
 • Gezien de contacten op directeurenniveau, het internationale component en de nauwe samenwerking met andere ministeries op bestuurlijk niveau, zijn goede communicatieve vaardigheden belangrijk;
 • Het proces bewaakt en gesprekken tussen de verschillende partijen (tot op directeurenniveau) coördineert en voorbereidt (projectbeheer en projectmanagement);
 • Kritisch meedenkt met de inhoud. Je fungeert daarbij als inhoudelijk aanspreekpunt en stemt de opdracht die als uitgangspunt zal dienen voor de werkzaamheden van RVO voor het publieke spoor, af met relevante partijen.
 • Bestuurssensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Netwerkvaardigheid;Kennis/ervaring heeft met beoordeling, inrichting en uitwerking van (EU) controleproces.

De volgende kennis/ervaring is wenselijk:
•             Kennis/ervaring in accountancy is een pré.

 

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Den Haag
16
01/07/2022
20/06/2022
31/12/2022
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ160812
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Den Haag
01/07/2022
31/12/2022
16

Functienaam: Projectleider Publieke Spoor
FEZ zal het projectbeheer van het publieke spoor op zich nemen. FEZ is in die hoedanigheid ook eindverantwoordelijk voor het publieke spoor. Het projectbeheer vergt een sterke adviesvaardigheid en kennisrol in het opzetten van het publieke spoor. Van de programmamanager wordt verwacht dat deze een groep van aan het programma verbonden adviseurs aanstuurt en in nauwe samenwerking met andere departementen en betrokken partijen het publieke spoor leidt..

Het projectbeheer omvat de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Opzetten van inhoud en structuur van het publieke spoor voor de BAR, waaronder:
  • het onderzoeken welke eisen de BAR-verordening stelt voor de EU-declaraties.
  • Inventariseren welke publieke Brexit-kosten voldoen aan de BAR-verordening. Hiervoor dienen met verschillende partijen afspraken te worden gemaakt.
  • Het formuleren van de opdrachtverlening aan de RVO. Vanuit deze opdracht zal de RVO werkzaamheden voor het publieke spoor verrichten, waaronder het toetsen en indienen van de kostendeclaraties bij de EC.
 • Interdepartementale afstemming over het publieke spoor en afstemming met andere sporen die deel uitmaken van de BAR (visserij en bedrijfsleven);
 • Deelname aan de interdepartementale BAR-stuurgroep, o.l.v. het ministerie van EZK, waarin de drie sporen samenkomen.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
We zijn op zoek naar een enthousiaste projectleider voor het Publieke Spoor die onder andere:

 • WO werk-/denkniveau;
 • Ruime ervaring als (strategisch) projectleider/programmamanager van projecten bij de overheid. (projectmanagement/projectbeheer);
 • Hands-on, met zeer goede kennis en ervaring van Europese regelgeving, Europese subsidies en subsidieaudits.
 • Gezien de contacten op directeurenniveau, het internationale component en de nauwe samenwerking met andere ministeries op bestuurlijk niveau, zijn goede communicatieve vaardigheden belangrijk;
 • Het proces bewaakt en gesprekken tussen de verschillende partijen (tot op directeurenniveau) coördineert en voorbereidt (projectbeheer en projectmanagement);
 • Kritisch meedenkt met de inhoud. Je fungeert daarbij als inhoudelijk aanspreekpunt en stemt de opdracht die als uitgangspunt zal dienen voor de werkzaamheden van RVO voor het publieke spoor, af met relevante partijen.
 • Bestuurssensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Netwerkvaardigheid;Kennis/ervaring heeft met beoordeling, inrichting en uitwerking van (EU) controleproces.

De volgende kennis/ervaring is wenselijk:
•             Kennis/ervaring in accountancy is een pré.

 

Inloggen