Senior projectsecretaris / plv programmamanager

Location
Den Haag
Start date
01/09/2022
End date
31/12/2022
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ161500
Share this request:

Senior projectsecretaris / plv programmamanager

Deadline:12-8-2022 16:00
Locatie: Den Haag
Startdatum: 1-9-2022
Einddatum: 31-12-2022
Inzet: 36
Opties tot verlenging: ja
Max Tarief: mc
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja deels
Taaleisen: NL
ZZP: nee

Op 3 februari is de commissie Fraudebeleid geconstitueerd na voltooiing van haar opdracht om een onderzoeksvoorstel in te dienen als opzet voor een parlementaire enquête naar fraudebestrijding en handhaving, informatie-uitwisseling en dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties. Aanleiding was onder andere het verslag ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). De Parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD) vraagt naar verwachting een behoorlijke inspanning van DG Belastingdienst en DG Toeslagen. Het hoofddoel van PEFD is: Tot inzicht en oordeelvorming te komen aangaande de wijze waarop de overheid fraude bestrijdt en daarbij tekort is geschoten in de dienstverlening aan en de rechtsbescherming van burgers door het proces in de totstandkoming en uitvoering van fraudebeleid bloot te leggen, in het bijzonder de rol van de Tweede Kamer, het gebruik van (discriminerende) risicoprofielen en de informatie-uitwisseling, teneinde lessen te trekken opdat iedereen kan vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid.

Werkzaamheden
Voor het programmateam Parlementaire Enquête zijn we op zoek naar een senior projectsecretaris tevens plaatsvervangend programmamanager. Hij of zij beschikt over ruime ervaring in het ondersteunen van een stuurgroep of directieteam en over leidinggevende vaardigheden. De werkzaamheden betreffen het voorbereiden van vergaderingen en andere overleggen zowel qua inhoud als qua proces, het bewaken van de afstemming m.b.t. de vergaderstukken, het schrijven van verslagen, het sturen op de afhandeling van agendapunten, de planning van vergaderingen en het bijhouden van te bespreken onderwerpen, het signaleren van inhoudelijke en procesmatige issues, en het sturen op een excellente informatiehuishouding van het programma. Je kijkt naar waar zaken verbeterd kunnen worden. Bij afwezigheid van de programmamanager functioneer je als haar vervanger. De projectsecretaris/plv programmamanager stuurt de PMO’ers aan.

De onderwerpen, vraagstukken en dossiers die in het coördinatie overleg directeuren besproken worden hebben een hoog politiek-bestuurlijke component of hebben een hoge bestuurlijke complexiteit. Je hebt gevoel voor de context waarbinnen je werkt en je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit en bestuurlijke gevoeligheid.

Ervaring met programma en project management is een must.

Kennis- en ervaringsaspecten

 • Universitair werk- en denkniveau met een opleiding bij voorkeur in de richting van bestuurskunde of soortgelijk;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal acht jaar ervaring in een vergelijkbare rol binnen een bestuurlijk- politieke context;
 • Je hebt ervaring programma’s en projecten;
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en kan verschillende leidinggevende stijlen hanteren;
 • Je hebt ervaring met het ondersteunen van een stuurgroep of directieteam;
 • Je hebt inzicht in hoe het informatiebeheer van een programma moet worden vormgegeven
 • Mindset en attitude om in een complexe omgeving concreet resultaten te leveren.

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Den Haag
36
01/09/2022
05/08/2022
31/12/2022
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ161500
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Den Haag
01/09/2022
31/12/2022
36

Senior projectsecretaris / plv programmamanager

Deadline:12-8-2022 16:00
Locatie: Den Haag
Startdatum: 1-9-2022
Einddatum: 31-12-2022
Inzet: 36
Opties tot verlenging: ja
Max Tarief: mc
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja deels
Taaleisen: NL
ZZP: nee

Op 3 februari is de commissie Fraudebeleid geconstitueerd na voltooiing van haar opdracht om een onderzoeksvoorstel in te dienen als opzet voor een parlementaire enquête naar fraudebestrijding en handhaving, informatie-uitwisseling en dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties. Aanleiding was onder andere het verslag ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). De Parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD) vraagt naar verwachting een behoorlijke inspanning van DG Belastingdienst en DG Toeslagen. Het hoofddoel van PEFD is: Tot inzicht en oordeelvorming te komen aangaande de wijze waarop de overheid fraude bestrijdt en daarbij tekort is geschoten in de dienstverlening aan en de rechtsbescherming van burgers door het proces in de totstandkoming en uitvoering van fraudebeleid bloot te leggen, in het bijzonder de rol van de Tweede Kamer, het gebruik van (discriminerende) risicoprofielen en de informatie-uitwisseling, teneinde lessen te trekken opdat iedereen kan vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid.

Werkzaamheden
Voor het programmateam Parlementaire Enquête zijn we op zoek naar een senior projectsecretaris tevens plaatsvervangend programmamanager. Hij of zij beschikt over ruime ervaring in het ondersteunen van een stuurgroep of directieteam en over leidinggevende vaardigheden. De werkzaamheden betreffen het voorbereiden van vergaderingen en andere overleggen zowel qua inhoud als qua proces, het bewaken van de afstemming m.b.t. de vergaderstukken, het schrijven van verslagen, het sturen op de afhandeling van agendapunten, de planning van vergaderingen en het bijhouden van te bespreken onderwerpen, het signaleren van inhoudelijke en procesmatige issues, en het sturen op een excellente informatiehuishouding van het programma. Je kijkt naar waar zaken verbeterd kunnen worden. Bij afwezigheid van de programmamanager functioneer je als haar vervanger. De projectsecretaris/plv programmamanager stuurt de PMO’ers aan.

De onderwerpen, vraagstukken en dossiers die in het coördinatie overleg directeuren besproken worden hebben een hoog politiek-bestuurlijke component of hebben een hoge bestuurlijke complexiteit. Je hebt gevoel voor de context waarbinnen je werkt en je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit en bestuurlijke gevoeligheid.

Ervaring met programma en project management is een must.

Kennis- en ervaringsaspecten

 • Universitair werk- en denkniveau met een opleiding bij voorkeur in de richting van bestuurskunde of soortgelijk;
 • Je hebt aantoonbaar minimaal acht jaar ervaring in een vergelijkbare rol binnen een bestuurlijk- politieke context;
 • Je hebt ervaring programma’s en projecten;
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en kan verschillende leidinggevende stijlen hanteren;
 • Je hebt ervaring met het ondersteunen van een stuurgroep of directieteam;
 • Je hebt inzicht in hoe het informatiebeheer van een programma moet worden vormgegeven
 • Mindset en attitude om in een complexe omgeving concreet resultaten te leveren.
Inloggen