SPOED: Afdelingshoofd vaktechniek UHT 737783

Location
Utrecht
Start date
21/03/2022
End date
30/06/2022
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ158715
Share this request:

Deadline: 14-3-2022 13:00
Klant/Functienaam: Belasting- Afdelingshoofd Vaktechniek UHT
Locatie: Utrecht
Startdatum: 21-3-2022
Einddatum:30-6-2022
Inzet: 36-40
Max Tarief: mc
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja Tijdens Corona
Taaleisen: NL
ZZP: ja

Als afdelingshoofd VT UHT geef je leiding aan een team van (per heden) circa 25 Vaktechnisch Coördinatoren (Vaco’s) die elk op één of enkele aandachtsgebieden adviseren over de toepassing van recht binnen de scope van UHT. Als leidinggevende draag je zorg dat het team een passende vertaling van wet- en regelgeving binnen de uitvoering realiseert. Daarbij is signalering en advisering over beleidsmatige, interdepartementale, politieke of publicitair-gevoelige kwesties relevant waarbij je realiseert dat vanuit het team vervolgens kwalitatieve en juiste adviezen worden gegeven. Deze komen in goed overleg binnen het team, alsmede in afstemming met de (plv.) landelijk vaktechnisch coördinator en met directie- en managementlagen binnen UHT tot stand. Waar nodig worden bestaande escalatielijnen binnen UHT en naar SR&B ingezet.

Binnen het team ben je de sturende en verbindende kracht. Je zorgt ervoor dat je collega’s hun werk goed kunnen doen en begeleidt hen daarbij op passende wijze. Je motiveert medewerkers om zelf met adviezen en oplossingen te komen en vorm te geven aan de wijze waarop deze adviezen en oplossingen in de bredere context met stakeholders tot stand komen en geadopteerd worden. Je bent zichtbaar uitdrager van VT binnen UHT en participeert in de relevante overleggen van het management, waarbij je je kunt laten ondersteunen of waarnemen door een strategisch adviseur VT en/of (Co-)Vaco.

Het is van belang dat je de verbinding met andere collega’s binnen UHT en andere stakeholders legt en met voorbeeldgedrag motiverend bent voor je medewerkers.

Van het afdelingshoofd wordt verwacht dat deze zich de inhoud van het werk snel eigen kan maken. Je neemt de kernwaarden binnen UHT als uitgangspunt en brengt deze over op de medewerkers met inachtneming van de overkoepelende doelstellingen zoals hierboven geformuleerd.

Kennis – en ervaringsaspecten:
-Je hebt een academisch werk- en denkniveau, aan te tonen door een afgeronde wo-opleiding in een juridische, bij voorkeur fiscale of bestuurskundige danwel aanverwante richting. – Je hebt minimaal vijf jaar relevante leidinggevende ervaring aan professionals in een politiek-bestuurlijke omgeving. – Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het coachen van teams. – Je hebt aantoonbare ervaring met het bijdragen aan danwel coördineren van meerdere complexe en multidisciplinaire projecten en processen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. – Je inspireert en motiveert collega’s om het beste uit zichzelf te halen wat bijdraagt aan de geformuleerde doelstellingen. – Je bent in staat intern en extern draagvlak te creëren voor standpunten en veranderingen. Daarbij slaag je erin om vaktechnische standpunten binnen strategische overlegstructuren (zoals DT/MT) uiteen te zetten. – Je hebt meerdere jaren ervaring binnen een veranderende organisatie. – Je hebt bij voorkeur sterke affiniteit of ervaring met fiscaliteit en het toezichtproces binnen UHT en/of Toeslagen. Ervaring met ministeriële overlegstructuren is een pré.

Je bent een volwaardig deelnemer aan directie- en management overlegstructuren. Daarbij geef je gevraagd en ongevraagd (vaktechnische) adviezen. Je bent in staat politiek-bestuurlijk gevoelige zaken snel en adequaat te herkennen en zo nodig te escaleren, zowel binnen UHT alsook naar SR&B.

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Utrecht
36
21/03/2022
14/03/2022
30/06/2022
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ158715
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
21/03/2022
30/06/2022
36

Deadline: 14-3-2022 13:00
Klant/Functienaam: Belasting- Afdelingshoofd Vaktechniek UHT
Locatie: Utrecht
Startdatum: 21-3-2022
Einddatum:30-6-2022
Inzet: 36-40
Max Tarief: mc
Taal aan te leveren CV: NL
Remote: ja Tijdens Corona
Taaleisen: NL
ZZP: ja

Als afdelingshoofd VT UHT geef je leiding aan een team van (per heden) circa 25 Vaktechnisch Coördinatoren (Vaco’s) die elk op één of enkele aandachtsgebieden adviseren over de toepassing van recht binnen de scope van UHT. Als leidinggevende draag je zorg dat het team een passende vertaling van wet- en regelgeving binnen de uitvoering realiseert. Daarbij is signalering en advisering over beleidsmatige, interdepartementale, politieke of publicitair-gevoelige kwesties relevant waarbij je realiseert dat vanuit het team vervolgens kwalitatieve en juiste adviezen worden gegeven. Deze komen in goed overleg binnen het team, alsmede in afstemming met de (plv.) landelijk vaktechnisch coördinator en met directie- en managementlagen binnen UHT tot stand. Waar nodig worden bestaande escalatielijnen binnen UHT en naar SR&B ingezet.

Binnen het team ben je de sturende en verbindende kracht. Je zorgt ervoor dat je collega’s hun werk goed kunnen doen en begeleidt hen daarbij op passende wijze. Je motiveert medewerkers om zelf met adviezen en oplossingen te komen en vorm te geven aan de wijze waarop deze adviezen en oplossingen in de bredere context met stakeholders tot stand komen en geadopteerd worden. Je bent zichtbaar uitdrager van VT binnen UHT en participeert in de relevante overleggen van het management, waarbij je je kunt laten ondersteunen of waarnemen door een strategisch adviseur VT en/of (Co-)Vaco.

Het is van belang dat je de verbinding met andere collega’s binnen UHT en andere stakeholders legt en met voorbeeldgedrag motiverend bent voor je medewerkers.

Van het afdelingshoofd wordt verwacht dat deze zich de inhoud van het werk snel eigen kan maken. Je neemt de kernwaarden binnen UHT als uitgangspunt en brengt deze over op de medewerkers met inachtneming van de overkoepelende doelstellingen zoals hierboven geformuleerd.

Kennis – en ervaringsaspecten:
-Je hebt een academisch werk- en denkniveau, aan te tonen door een afgeronde wo-opleiding in een juridische, bij voorkeur fiscale of bestuurskundige danwel aanverwante richting. – Je hebt minimaal vijf jaar relevante leidinggevende ervaring aan professionals in een politiek-bestuurlijke omgeving. – Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het coachen van teams. – Je hebt aantoonbare ervaring met het bijdragen aan danwel coördineren van meerdere complexe en multidisciplinaire projecten en processen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. – Je inspireert en motiveert collega’s om het beste uit zichzelf te halen wat bijdraagt aan de geformuleerde doelstellingen. – Je bent in staat intern en extern draagvlak te creëren voor standpunten en veranderingen. Daarbij slaag je erin om vaktechnische standpunten binnen strategische overlegstructuren (zoals DT/MT) uiteen te zetten. – Je hebt meerdere jaren ervaring binnen een veranderende organisatie. – Je hebt bij voorkeur sterke affiniteit of ervaring met fiscaliteit en het toezichtproces binnen UHT en/of Toeslagen. Ervaring met ministeriële overlegstructuren is een pré.

Je bent een volwaardig deelnemer aan directie- en management overlegstructuren. Daarbij geef je gevraagd en ongevraagd (vaktechnische) adviezen. Je bent in staat politiek-bestuurlijk gevoelige zaken snel en adequaat te herkennen en zo nodig te escaleren, zowel binnen UHT alsook naar SR&B.

Inloggen