Strategisch business analist – NL -Belastingdienst

Location
Utrecht
Start date
10/09/2023
End date
31/12/2023
Hours
36
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ168474
Share this request:

Strategisch business analist  

LET OP:
Deze functie is NIET geschikt voor ZZP-ers of DGA-ers.
Standplaats: Utrecht en Apeldoorn

•    In 2023 staat het realiseren van de IV strategie centraal. Deze strategie bestaat uit drie pijlers, namelijk (a) top-3 IT werkgever, (b) tijdig en kort cyclisch leveren en (c) 99,9% beschikbaarheid van systemen. Om het effect van de transitie D-IV t.a.v. bovenstaande doelstellingen te monitoren zijn er in totaal 15 metrieken gedefinieerd die sturing en monitoring mogelijk maken. 
•    Ten behoeve van het verbeteren van de aansluiting tussen het primaire proces en IV (BizDev), is dienst-breed het Safe Agile framework voor de Belastingdienst ontwikkeld (SABEL). Dit wordt in de 17 IV voorbrengingsketens geïmplementeerd. De eerste ketens (Generiek Kantoor en Toezicht (GKT), Schenk en Erf, Interactie, Inning & Betalingsverkeer en Auto) worden in 2023 getransformeerd; hier wordt de eerste verbetering van de productiviteit zichtbaar.
•    De transitie D-IV vereist een grote inspanning en significante uitgaven om de doelstellingen te realiseren. De baten hebben een groot effect voor de opdrachtgevers en op de maatschappij. Uit de business case van de Transitie D-IV komt naar voren dat er enkele aanpassingen in het huidige transitie D-IV programma benodigd zijn om de strategische doelstellingen te realiseren. 

Dit betreffen aanpassingen t.a.v. onderstaande onderdelen: 
•    Mijlpalen planning van transitie D-IV
•    Programmastructuur en rolverdeling
•    Voortgangsmonitoring en dashboarden 
•    Verantwoordingsinstrumentarium
•    Communicatie met afdelingshoofden

Werkzaamheden
•    De directie Informatievoorziening heeft medio 2021 haar strategie opgesteld. Deze volgt op de missie en visie van de directie. De strategie IV is de basis voor het eigen transitieprogramma van de Directie IV. Met dit programma is tevens de verbinding gemaakt met de andere vier transitieplannen van (een deel van) de primaire processen, tezamen de transformatie-aanpak Belastingdienst genoemd. Deze aanpak is gebaseerd op door het Directieteam Belastingdienst vastgestelde Agile werkwijze (BizDev en DevOps), aangevuld met vak ontwikkeling activiteiten, sourcing initiatieven en cultuur, communicatie en leiderschapsinitiatieven. 
•    Ondanks deze basis, stond de voortgang van de transitie van de Directie Informatie Voorziening (vervolg D-IV) en de bijbehorende deelresultaten begin 2023 op gespannen voet met (a) de verwachtingen van toename van capaciteit en productiviteit vanuit de dienstleiding en ambtelijke top, en (b) de eigen ambitie om de strategie te realiseren en de Directie IV écht te doen veranderen (niet meer of beter maar vooral anders werken). Daarom is er in de eerste twee kwartalen van 2023 gewerkt aan een herijkte business case voor de transitie van D-IV. Het doel dat beoogd was met deze business case was enerzijds het opstellen van (a) een instrument om resultaatgericht te sturen op het behalen van de doelstellingen van de transitie en anderzijds (b) het mogelijk maken om de uitgaven en baten te verantwoorden. 
•    In dit voorstel wordt op hoofdlijn de context, de probleemstelling en een vervolgstap beschreven om deze zorg te duiden en een oplossing te bieden voor duiding én versnelling.
•    Deze aanvraag is gericht op de invulling van een teamlid dat, in opvolging van eerdere activiteiten op het gebied van opstellen van de business case voor de Transitie IV, leiding en sturing moet geven aan het realiseren en uitwerken van verdere operationalisatie van de huidige business case van Directie IV. Voor dit profiel is mogelijke achtervang gewenst vanuit de externe organisatie en een leidinggevende kandidaat gewenst gezien de omvang en strategische aard van de opdracht.

Minimum Eisen
•    WO Master, op gebied van (technische) Bedrijfskunde, Informatie Management, Organisatiekunde of vergelijkbare masters 
•    Relevante ervaring in het adviesvak, onder meer op het gebied van Business Cases, financiën, de planning & control cyclus en de inrichting van IT transformatieprogramma’s 
•    Mogelijkheid van opvang/achtervang binnen de externe organisatie voor het vervullen van de gevraagde werkzaamheden
•    Kennis van applicatie ontwikkeling, Agile/BizDevOps, Lean en IT metrieken;
•    Ervaring op gebied van advisering en sturing geven aan programma management. 
•    Ervaring met het opstellen van functioneel ontwerp voor dashboarding en verantwoording. Bij voorkeur in een SAS-dashboard en ervaring met sturen hierop
•    Ervaring met (digitale) transformatieprocessen, en bijbehorende aspecten zoals de noodzakelijke / randvoorwaardelijke verandering in het primaire proces en organisatieconcepten
•    Ervaring met het opstellen van een langertermijn planning, incl. routekaart en mijlpalen van grote IT transformatieprojecten binnen de rijksoverheid

Een pré is:
•    Ervaring onder meer op gebied van Business Cases, Benefits Management en waardemanagement en financial reporting/ – auditing op strategisch niveau 
•    Ervaring binnen politiek bestuurlijke omgeving
•    Eerdere werkervaring binnen de Rijksoverheid  

Gunningcriteria
De onderbouwing 
X Competenties 
X Werkervaring 
X Netwerk binnen de overheid en/of relevante 
    stakeholders 
X Kennis politiek bestuurlijke domein en
    ervaring met relevante juridische of 
    (onderwerp)technische kennis 

Opleiding 
X Tarief

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Utrecht
36
10/09/2023
05/09/2023
31/12/2023
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ168474
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
10/09/2023
31/12/2023
36

Strategisch business analist  

LET OP:
Deze functie is NIET geschikt voor ZZP-ers of DGA-ers.
Standplaats: Utrecht en Apeldoorn

•    In 2023 staat het realiseren van de IV strategie centraal. Deze strategie bestaat uit drie pijlers, namelijk (a) top-3 IT werkgever, (b) tijdig en kort cyclisch leveren en (c) 99,9% beschikbaarheid van systemen. Om het effect van de transitie D-IV t.a.v. bovenstaande doelstellingen te monitoren zijn er in totaal 15 metrieken gedefinieerd die sturing en monitoring mogelijk maken. 
•    Ten behoeve van het verbeteren van de aansluiting tussen het primaire proces en IV (BizDev), is dienst-breed het Safe Agile framework voor de Belastingdienst ontwikkeld (SABEL). Dit wordt in de 17 IV voorbrengingsketens geïmplementeerd. De eerste ketens (Generiek Kantoor en Toezicht (GKT), Schenk en Erf, Interactie, Inning & Betalingsverkeer en Auto) worden in 2023 getransformeerd; hier wordt de eerste verbetering van de productiviteit zichtbaar.
•    De transitie D-IV vereist een grote inspanning en significante uitgaven om de doelstellingen te realiseren. De baten hebben een groot effect voor de opdrachtgevers en op de maatschappij. Uit de business case van de Transitie D-IV komt naar voren dat er enkele aanpassingen in het huidige transitie D-IV programma benodigd zijn om de strategische doelstellingen te realiseren. 

Dit betreffen aanpassingen t.a.v. onderstaande onderdelen: 
•    Mijlpalen planning van transitie D-IV
•    Programmastructuur en rolverdeling
•    Voortgangsmonitoring en dashboarden 
•    Verantwoordingsinstrumentarium
•    Communicatie met afdelingshoofden

Werkzaamheden
•    De directie Informatievoorziening heeft medio 2021 haar strategie opgesteld. Deze volgt op de missie en visie van de directie. De strategie IV is de basis voor het eigen transitieprogramma van de Directie IV. Met dit programma is tevens de verbinding gemaakt met de andere vier transitieplannen van (een deel van) de primaire processen, tezamen de transformatie-aanpak Belastingdienst genoemd. Deze aanpak is gebaseerd op door het Directieteam Belastingdienst vastgestelde Agile werkwijze (BizDev en DevOps), aangevuld met vak ontwikkeling activiteiten, sourcing initiatieven en cultuur, communicatie en leiderschapsinitiatieven. 
•    Ondanks deze basis, stond de voortgang van de transitie van de Directie Informatie Voorziening (vervolg D-IV) en de bijbehorende deelresultaten begin 2023 op gespannen voet met (a) de verwachtingen van toename van capaciteit en productiviteit vanuit de dienstleiding en ambtelijke top, en (b) de eigen ambitie om de strategie te realiseren en de Directie IV écht te doen veranderen (niet meer of beter maar vooral anders werken). Daarom is er in de eerste twee kwartalen van 2023 gewerkt aan een herijkte business case voor de transitie van D-IV. Het doel dat beoogd was met deze business case was enerzijds het opstellen van (a) een instrument om resultaatgericht te sturen op het behalen van de doelstellingen van de transitie en anderzijds (b) het mogelijk maken om de uitgaven en baten te verantwoorden. 
•    In dit voorstel wordt op hoofdlijn de context, de probleemstelling en een vervolgstap beschreven om deze zorg te duiden en een oplossing te bieden voor duiding én versnelling.
•    Deze aanvraag is gericht op de invulling van een teamlid dat, in opvolging van eerdere activiteiten op het gebied van opstellen van de business case voor de Transitie IV, leiding en sturing moet geven aan het realiseren en uitwerken van verdere operationalisatie van de huidige business case van Directie IV. Voor dit profiel is mogelijke achtervang gewenst vanuit de externe organisatie en een leidinggevende kandidaat gewenst gezien de omvang en strategische aard van de opdracht.

Minimum Eisen
•    WO Master, op gebied van (technische) Bedrijfskunde, Informatie Management, Organisatiekunde of vergelijkbare masters 
•    Relevante ervaring in het adviesvak, onder meer op het gebied van Business Cases, financiën, de planning & control cyclus en de inrichting van IT transformatieprogramma’s 
•    Mogelijkheid van opvang/achtervang binnen de externe organisatie voor het vervullen van de gevraagde werkzaamheden
•    Kennis van applicatie ontwikkeling, Agile/BizDevOps, Lean en IT metrieken;
•    Ervaring op gebied van advisering en sturing geven aan programma management. 
•    Ervaring met het opstellen van functioneel ontwerp voor dashboarding en verantwoording. Bij voorkeur in een SAS-dashboard en ervaring met sturen hierop
•    Ervaring met (digitale) transformatieprocessen, en bijbehorende aspecten zoals de noodzakelijke / randvoorwaardelijke verandering in het primaire proces en organisatieconcepten
•    Ervaring met het opstellen van een langertermijn planning, incl. routekaart en mijlpalen van grote IT transformatieprojecten binnen de rijksoverheid

Een pré is:
•    Ervaring onder meer op gebied van Business Cases, Benefits Management en waardemanagement en financial reporting/ – auditing op strategisch niveau 
•    Ervaring binnen politiek bestuurlijke omgeving
•    Eerdere werkervaring binnen de Rijksoverheid  

Gunningcriteria
De onderbouwing 
X Competenties 
X Werkervaring 
X Netwerk binnen de overheid en/of relevante 
    stakeholders 
X Kennis politiek bestuurlijke domein en
    ervaring met relevante juridische of 
    (onderwerp)technische kennis 

Opleiding 
X Tarief

Inloggen