VWS CCMO Business Projectleider IV ontwikkeling (701281)

Location
Diemen
Start date
23/04/2020
End date
23/04/2021
Hours
16
Client
ATOS Nederland BV
Job label
SRQ139731
Share this request:

Opdrachtgever CCMO moet in 2020/2021 voldoen aan nieuw vastgestelde Europese wetgeving inzake klinische proeven met geneesmiddelen (verordening (EU) nr. 536/2014), medische hulpmiddelen (verordening (EU) nr. 745/2017) en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (verordening (EU) nr. 746/2017). In deze verordeningen is voorgeschreven op welke wijze verzoeken voor toelating van een klinische proef in Europees verband worden behandeld. Nog te ontwikkelen EU-portals zullen fungeren als centraal punt voor indiening van aanvragen en de verwerking daarvan. Voor een succesvolle inwerkingtreding van deze verordening zal het Nederlandse systeem van medisch-ethische toetsing van onderzoek tijdig aangepast moeten worden, om de gegevens te kunnen koppelen met het eigen systeem. Het huidige systeem is ook wegens veroudering – zowel technisch als qua contractduur – aan vernieuwing toe en deze vernieuwing is inmiddels in volle gang.
CCMO wil, daar waar mogelijk en noodzakelijk, ook procesvernieuwing realiseren, deels ondersteund en geïnitieerd door nieuwe IV. Digitaal samenwerken, en digitaliseren van processen, biedt kansen voor deze vernieuwing. Dit zal deels agile plaatsvinden middels scrum-methodiek, samen met de leverancier van Rijkszaak, DICTU.
Betreft informatievraagstuk
Ja. Middels Rijkszaak van DICTU wordt de IV van CCMO vernieuwd en uitgebreid.
Wat is het beoogde resultaat
• Voldoen aan de Europese verordening door gebruiken en koppelen van gegevens van klinische proeven met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen uit de EU-portals met het eigen systeem.
• Koppeling met het N-NTR project
• Het digitaal ondersteunen van de CCMO-taken door vervanging van het huidige verouderde en versnipperde systeem door een modern toekomstgericht integraal werkend zaaksysteem.
• Organisatie en processen hebben zich gevormd, in samenhang met de ontwikkeling, naar de nieuwe IV.

Is het opstellen van een projectplan onderdeel van de opdracht
Nee
Betrokkenen bij de opdracht
• CCMO
• Medisch-Ethische Toetsingscommissies
• OBP, in diverse rollen (CIO, Informatiemanagement, leveranciersmanagement)
• DICTU, als leverancier van Rijkszaak
• Stakeholders zoals SSC ICT, als leverancier kantoorautomatisering en primair ICT leverancier
• Koppeling met ontwikkeling N-NTR
• Eigenaar pSG en Concernsturing

Uitvoering
De realisatiefase met DICTU is mei 2019 gestart. De totale doorlooptijd, met daarbinnen een aantal opleverfases conform Scrum-methodiek, is tot Q4 2020. Vooralsnog wordt de inzet gepland tot en met januari 2021. Gedurende het project kan bezien worden of inzet gecontinueerd moet worden en op welke wijze. De laatste opleveringen hebben een directe relatie met de daadwerkelijke beschikbaarheid van de EU portals en zullen naar verwachting in 2021 plaats gaan vinden.

Functieomschrijving
De projectleider werkt onder directe verantwoordelijk en aansturing van de opdrachtgever: de directeur/algemeen secretaris van CCMO. Verantwoordelijk voor het bewaken van het overall projectplan. Afstemming met de projectleider van DICTU, ondersteunen in de scrum-sessies t.b.v. duidelijke vraagstelling vanuit de business en adequate levering door DICTU, verzorgen communicatie omtrent het project. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een CCMO teststrategie en het organiseren van (gebruikers en functionele) acceptatie testen. Ondersteunen functioneel
beheer. Het opstellen van een fall-back strategie, interactie met EU portal leverancier, SSC ICT coördinatie en onder andere afstemming N-NTR traject. Samen met DICTU en leveranciersmanagement OBP opstellen beheerplan voor fase 4.
Met de informatiemanager(s) van OBP heeft hij/zij afstemming over sturing op standaarden en hergebruik3. Zo nodig vindt escalatie plaats bij de opdrachtgever en/of de informatiemanager van OBP.
De projectleider zorgt tevens voor verantwoording en verslaglegging aan opdrachtgever en stuurgroep.
De nadruk ligt op IT-ontwikkeling maar aandacht voor organisatieontwikkeling is noodzakelijk.

Beoogde rol
De Business Projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang en bewaking van het overall project vanuit perspectief van de CCMO. Hij/zij is ervoor verantwoordelijk samen met de Productowner dat de door DICTU op te leveren producten binnen de overeengekomen toleranties worden gerealiseerd. Verantwoordelijk voor alle IT zaken gerelateerd aan het project die niet direct uitgevoerd worden door DICTU. Indien nodig kan in overleg ook op de inbreng van “de business” van de CCMO geadviseerd worden waar het gaat om het voldoende borgen van acceptatie en procesverandering in de organisatie van de CCMO. Ten aanzien van de werkzaamheden kunnen naar gelang van de ontwikkelingen nog nadere afspraken gemaakt worden over de rol van de projectleider versus de rol van de Productowner. De projectleider is verantwoordelijk voor de rapportage aan de Stuurgroep (secretariaatsrol Stuurgroep).

Functie-eisen
– Ervaring met projecten, op het gebied van IT en met organisatieverandering is een pré;
– Ervaring met scrum-methodiek;
– Ervaring met het ondersteunen en ontwikkelen van test strategieën en het organiseren van (gebruikers en functionele) acceptatie testen;
– Affiniteit met ICT en de effecten van ICT-verandering;
– Ervaring met Dictu, Rijkszaak en/of Pega is een gewenst;
– Ervaring als (ICT)-projectleider binnen de Rijksoverheid

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Diemen
16
23/04/2020
30/03/2020
23/04/2021
ATOS Nederland BV
SRQ139731
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Diemen
23/04/2020
23/04/2021
16

Opdrachtgever CCMO moet in 2020/2021 voldoen aan nieuw vastgestelde Europese wetgeving inzake klinische proeven met geneesmiddelen (verordening (EU) nr. 536/2014), medische hulpmiddelen (verordening (EU) nr. 745/2017) en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (verordening (EU) nr. 746/2017). In deze verordeningen is voorgeschreven op welke wijze verzoeken voor toelating van een klinische proef in Europees verband worden behandeld. Nog te ontwikkelen EU-portals zullen fungeren als centraal punt voor indiening van aanvragen en de verwerking daarvan. Voor een succesvolle inwerkingtreding van deze verordening zal het Nederlandse systeem van medisch-ethische toetsing van onderzoek tijdig aangepast moeten worden, om de gegevens te kunnen koppelen met het eigen systeem. Het huidige systeem is ook wegens veroudering – zowel technisch als qua contractduur – aan vernieuwing toe en deze vernieuwing is inmiddels in volle gang.
CCMO wil, daar waar mogelijk en noodzakelijk, ook procesvernieuwing realiseren, deels ondersteund en geïnitieerd door nieuwe IV. Digitaal samenwerken, en digitaliseren van processen, biedt kansen voor deze vernieuwing. Dit zal deels agile plaatsvinden middels scrum-methodiek, samen met de leverancier van Rijkszaak, DICTU.
Betreft informatievraagstuk
Ja. Middels Rijkszaak van DICTU wordt de IV van CCMO vernieuwd en uitgebreid.
Wat is het beoogde resultaat
• Voldoen aan de Europese verordening door gebruiken en koppelen van gegevens van klinische proeven met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen uit de EU-portals met het eigen systeem.
• Koppeling met het N-NTR project
• Het digitaal ondersteunen van de CCMO-taken door vervanging van het huidige verouderde en versnipperde systeem door een modern toekomstgericht integraal werkend zaaksysteem.
• Organisatie en processen hebben zich gevormd, in samenhang met de ontwikkeling, naar de nieuwe IV.

Is het opstellen van een projectplan onderdeel van de opdracht
Nee
Betrokkenen bij de opdracht
• CCMO
• Medisch-Ethische Toetsingscommissies
• OBP, in diverse rollen (CIO, Informatiemanagement, leveranciersmanagement)
• DICTU, als leverancier van Rijkszaak
• Stakeholders zoals SSC ICT, als leverancier kantoorautomatisering en primair ICT leverancier
• Koppeling met ontwikkeling N-NTR
• Eigenaar pSG en Concernsturing

Uitvoering
De realisatiefase met DICTU is mei 2019 gestart. De totale doorlooptijd, met daarbinnen een aantal opleverfases conform Scrum-methodiek, is tot Q4 2020. Vooralsnog wordt de inzet gepland tot en met januari 2021. Gedurende het project kan bezien worden of inzet gecontinueerd moet worden en op welke wijze. De laatste opleveringen hebben een directe relatie met de daadwerkelijke beschikbaarheid van de EU portals en zullen naar verwachting in 2021 plaats gaan vinden.

Functieomschrijving
De projectleider werkt onder directe verantwoordelijk en aansturing van de opdrachtgever: de directeur/algemeen secretaris van CCMO. Verantwoordelijk voor het bewaken van het overall projectplan. Afstemming met de projectleider van DICTU, ondersteunen in de scrum-sessies t.b.v. duidelijke vraagstelling vanuit de business en adequate levering door DICTU, verzorgen communicatie omtrent het project. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een CCMO teststrategie en het organiseren van (gebruikers en functionele) acceptatie testen. Ondersteunen functioneel
beheer. Het opstellen van een fall-back strategie, interactie met EU portal leverancier, SSC ICT coördinatie en onder andere afstemming N-NTR traject. Samen met DICTU en leveranciersmanagement OBP opstellen beheerplan voor fase 4.
Met de informatiemanager(s) van OBP heeft hij/zij afstemming over sturing op standaarden en hergebruik3. Zo nodig vindt escalatie plaats bij de opdrachtgever en/of de informatiemanager van OBP.
De projectleider zorgt tevens voor verantwoording en verslaglegging aan opdrachtgever en stuurgroep.
De nadruk ligt op IT-ontwikkeling maar aandacht voor organisatieontwikkeling is noodzakelijk.

Beoogde rol
De Business Projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang en bewaking van het overall project vanuit perspectief van de CCMO. Hij/zij is ervoor verantwoordelijk samen met de Productowner dat de door DICTU op te leveren producten binnen de overeengekomen toleranties worden gerealiseerd. Verantwoordelijk voor alle IT zaken gerelateerd aan het project die niet direct uitgevoerd worden door DICTU. Indien nodig kan in overleg ook op de inbreng van “de business” van de CCMO geadviseerd worden waar het gaat om het voldoende borgen van acceptatie en procesverandering in de organisatie van de CCMO. Ten aanzien van de werkzaamheden kunnen naar gelang van de ontwikkelingen nog nadere afspraken gemaakt worden over de rol van de projectleider versus de rol van de Productowner. De projectleider is verantwoordelijk voor de rapportage aan de Stuurgroep (secretariaatsrol Stuurgroep).

Functie-eisen
– Ervaring met projecten, op het gebied van IT en met organisatieverandering is een pré;
– Ervaring met scrum-methodiek;
– Ervaring met het ondersteunen en ontwikkelen van test strategieën en het organiseren van (gebruikers en functionele) acceptatie testen;
– Affiniteit met ICT en de effecten van ICT-verandering;
– Ervaring met Dictu, Rijkszaak en/of Pega is een gewenst;
– Ervaring als (ICT)-projectleider binnen de Rijksoverheid

Inloggen