VWS -RIVM – Adviseur Informatiemanagement 155943

Location
Bilthoven
Start date
01/09/2020
End date
01/10/2021
Hours
32
Client
ATOS Nederland BV
Job label
SRQ142666
Share this request:

Adviseur Informatiemanagement

Van de adviseur informatiemanagement wordt verwacht dat hij/zij, in nauwe afstemming met de programmamanagers NHS en PSIE actief bijdraagt aan verbeteringen in de informatiehuishouding van de programma’s en de uitvoer en begeleiding van lopende ICT gerelateerde projecten ten behoeve van het primaire proces en goede landelijke monitoring en evaluatie.     

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Projecten – Uitvoerend
 • Realisatie en implementatie Digitale Hielprikkaart, project net gestart met Illionx, deelname aan twee-wekelijkse sprints, deelname aan Stuurgroep digitale hielprikkaart, advisering richting informatiebeveiliging, voortgangsrapportages informatiebeveiliging, Stuurgroep AIC-NHS en Stuurgroep Praeventis. Sparring partner ten aanzien van ICT en informatiebeveiliging.
 • Project API gateway vanuit CvB begeleiden (lid stuurgroep API-gateway) en afhankelijkheden met Digitale hielprikkaart bewaken
 • Implementatie NHS-LIMS in de screeningslaboratoria begeleiden
 • Coördinatie op verdere uitbreiding Hielprik in Praeventis, NHS- LIMS en aansluiting op systemen van externe labs (o.a. bij GALK, MPSI, SCID, CPT2, BKT en CACT, ALD)
 • Inrichten en bijhouden wijzigingenoverzicht NHS voor DVP-BIS en WASNHS
 • Ondersteuning bij overzetting Bericht Goede Uitslag naar nieuwe contractpartner, deelname projectgroep BGU
 • Opstellen van een notitie administratief geboortebericht, volgens welke route we deze berichten beter en vollediger binnen zouden kunnen halen anders dan via de verloskundige ICT systemen en HL7 route (op verzoek van VWS-via programmamanager NHS)
 • Hoofdstuk informatievoorziening t.b.v. uitvoeringstoets SMA opstellen -oplevering eind september 2020
 • Het beoordelen van architectuur, systeemontwerp en gedetailleerd ontwerp bij doorontwikkeling Praeventis;
 • Doorontwikkeling roadmaps Praeventis PSIE en NHS obv wensen die er liggen uit tijdperk “Vernieuwd Praeventis”.
 • Advisering over inrichten cliëntportaal NHS en PSIE vanuit planning roadmap Praeventis.
 • Het bewaken van overzicht en continuïteit van alle ICT systemen (zoals NEONAT, NEORAH, LIMS systeem IDS, koppelingen met screeningslaboratoria).
 • Twee-wekelijks intern afstemmingsoverleg met programmamanagers. • Het informeren van RIVM/CVB met betrekking tot voortgang, knelpunten en verbeter- mogelijkheden in de lopende projecten;
 • Werkgroep informatievoorziening NHS, programmacommissies en PNS-afdeling op de hoogte houden van voortgang op diverse projecten en landelijke ontwikkelingen

Eisen:

 • Geen ervaring en Universitair  denkniveau
 • Universitair niveau, medische of bedrijfskundige informatica, medische informatiekunde of vergelijkbare achtergrond
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de informatie-uitwisseling in de verloskundige zorg en de kindergeneeskunde en globale kennis van de processen in de zorg binnen genoemde afdelingen
 • Kennis van en ervaring met juridische en privacy-technische aspecten van de zorg in het bijzonder binnen de pre en neonatale screening.
 • Heeft minimaal 5 jaren ervaring met van ICT-ontwikkelingen in de zorg

Hiringdesk ATOS Nederland

Register
Bilthoven
32
01/09/2020
17/07/2020
01/10/2021
ATOS Nederland BV
SRQ142666
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Bilthoven
01/09/2020
01/10/2021
32

Adviseur Informatiemanagement

Van de adviseur informatiemanagement wordt verwacht dat hij/zij, in nauwe afstemming met de programmamanagers NHS en PSIE actief bijdraagt aan verbeteringen in de informatiehuishouding van de programma’s en de uitvoer en begeleiding van lopende ICT gerelateerde projecten ten behoeve van het primaire proces en goede landelijke monitoring en evaluatie.     

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Projecten – Uitvoerend
 • Realisatie en implementatie Digitale Hielprikkaart, project net gestart met Illionx, deelname aan twee-wekelijkse sprints, deelname aan Stuurgroep digitale hielprikkaart, advisering richting informatiebeveiliging, voortgangsrapportages informatiebeveiliging, Stuurgroep AIC-NHS en Stuurgroep Praeventis. Sparring partner ten aanzien van ICT en informatiebeveiliging.
 • Project API gateway vanuit CvB begeleiden (lid stuurgroep API-gateway) en afhankelijkheden met Digitale hielprikkaart bewaken
 • Implementatie NHS-LIMS in de screeningslaboratoria begeleiden
 • Coördinatie op verdere uitbreiding Hielprik in Praeventis, NHS- LIMS en aansluiting op systemen van externe labs (o.a. bij GALK, MPSI, SCID, CPT2, BKT en CACT, ALD)
 • Inrichten en bijhouden wijzigingenoverzicht NHS voor DVP-BIS en WASNHS
 • Ondersteuning bij overzetting Bericht Goede Uitslag naar nieuwe contractpartner, deelname projectgroep BGU
 • Opstellen van een notitie administratief geboortebericht, volgens welke route we deze berichten beter en vollediger binnen zouden kunnen halen anders dan via de verloskundige ICT systemen en HL7 route (op verzoek van VWS-via programmamanager NHS)
 • Hoofdstuk informatievoorziening t.b.v. uitvoeringstoets SMA opstellen -oplevering eind september 2020
 • Het beoordelen van architectuur, systeemontwerp en gedetailleerd ontwerp bij doorontwikkeling Praeventis;
 • Doorontwikkeling roadmaps Praeventis PSIE en NHS obv wensen die er liggen uit tijdperk “Vernieuwd Praeventis”.
 • Advisering over inrichten cliëntportaal NHS en PSIE vanuit planning roadmap Praeventis.
 • Het bewaken van overzicht en continuïteit van alle ICT systemen (zoals NEONAT, NEORAH, LIMS systeem IDS, koppelingen met screeningslaboratoria).
 • Twee-wekelijks intern afstemmingsoverleg met programmamanagers. • Het informeren van RIVM/CVB met betrekking tot voortgang, knelpunten en verbeter- mogelijkheden in de lopende projecten;
 • Werkgroep informatievoorziening NHS, programmacommissies en PNS-afdeling op de hoogte houden van voortgang op diverse projecten en landelijke ontwikkelingen

Eisen:

 • Geen ervaring en Universitair  denkniveau
 • Universitair niveau, medische of bedrijfskundige informatica, medische informatiekunde of vergelijkbare achtergrond
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de informatie-uitwisseling in de verloskundige zorg en de kindergeneeskunde en globale kennis van de processen in de zorg binnen genoemde afdelingen
 • Kennis van en ervaring met juridische en privacy-technische aspecten van de zorg in het bijzonder binnen de pre en neonatale screening.
 • Heeft minimaal 5 jaren ervaring met van ICT-ontwikkelingen in de zorg
Inloggen