2x Strategisch coördinator bij HR interim directeur (spoed, deadline morgen)

Location
Den Haag
Start date
01/01/2023
End date
30/04/2023
Hours
32
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ163710
Share this request:

Strategisch coördinator 2X
Aanbieden tot en met 20 december 2022 Tijd 16:59 uur
Rijksbrede Raamovereenkomst IMOA ( interim Management en Organisatie Advies)

Strategisch coördinator in het team interim directeur CD O&P.
Concerndirectie Organisatie en Personeel (Cd O&P)

Functieniveau/kwaliteit WO
Aantal vacatures 2 FTE (Het betreft een gecombineerde uitvraag van een team van 2 coördinatoren en 1 directeur)

Minimumeisen
(het niet voldoen aan deze eisen leidt tot terzijde legging van de aangeboden externe medewerker.
           
Strategische HR coördinatoren/analisten:  minimaal 5 jaar ervaring met strategische HR opdracht in publieke domein

Gunningcriteria (aanvinken welke gehanteerd worden)
X De onderbouwing
X Competenties
X Werkervaring
X Netwerk binnen de overheid en/of relevante stakeholders
X Kennis politiek bestuurlijke domein en ervaring met relevante juridische of (onderwerp)technische kennis
           
Functie inhoudelijk    
Werkzaamheden         
In het aanvraag van interim directeur staan de specifieke taken van hem/haar (SRQ163706). De gezochte interim-
directeur laat zich bijstaan door een team van HR coördinatoren/analisten die gezamenlijk werken aan de opdracht.
In dit formulier wordt ingezoomd op strategisch coördinator als lid van het team. Deze levert een bijdrage op de volgende aspecten:
*) Lopende organisatieverandering Cd O&P afronden.
*) Samenwerking binnen de O&P keten intensiveren binnen het ministerie van Financiën op basis van eenduidige taken.
*) Het ontwerpen en implementeren van bedrijfsmatige en concrete kaders op het gebied van duurzame inzetbaarheid, die aansluiten op de toekomstige ontwikkelingen en behoefte van het primair proces van de Belastingdienst.
*) Vanuit een analyse komen tot een concreet en uitvoerbaar advies voor een toekomstgerichte invulling van de O&P functie binnen de Belastingdienst, die bijdraagt aan het realiseren van de ambities en tevens goed aansluit op middellange personeelsplanning (MPP) en Planning & Control cyclus.
*) Daar waar mogelijk d.m.v. pilots innovatieve ideeën/methoden/werkprocessen uitvoeren bij de grote primaire proces directies van de Belastingdienst.

Opdrachtbeschrijving   
•           Start met korte analysefase, opgave die er ligt. Vanuit analyse komen tot aanscherping opdracht met concrete (tussen)resultaten. Strategisch interim directeur wordt hierbij ondersteund door 2 strategisch HR coördinatoren/analisten.
•           Opzetten, uitvoeren, begeleiden van experimenten

Kennis- en ervaringsaspecten           

Strategische HR coördinatoren/analisten:  5 jaar ervaring met strategische HR opdracht in publieke domein, ervaring bij grote uitvoeringsorganisatie is een pré

Competenties  
Omgevingsbewustzijn
Bestuurssensitiviteit
Strategisch leidinggeven aan organisatie
Creativiteit

Minimaal –Maximaal aantal uren per week 24-32 uur per week
Standplaats/plaats van te werkstelling   Den Haag
Mogelijke verlengingen Ja

Eis aan leverancier:
Verplicht door leverancier aan te geven de volledige keten van inhuur
Bij de aanbiedingen de volledige keten van inhuur aangeven inclusief alle tussenpartijen in de keten, of en waar de kandidaat in loondienst is, of dat hij/zij ZZP-er of DGA-er is.

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Den Haag
32
01/01/2023
19/12/2022
30/04/2023
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ163710
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Den Haag
01/01/2023
30/04/2023
32

Strategisch coördinator 2X
Aanbieden tot en met 20 december 2022 Tijd 16:59 uur
Rijksbrede Raamovereenkomst IMOA ( interim Management en Organisatie Advies)

Strategisch coördinator in het team interim directeur CD O&P.
Concerndirectie Organisatie en Personeel (Cd O&P)

Functieniveau/kwaliteit WO
Aantal vacatures 2 FTE (Het betreft een gecombineerde uitvraag van een team van 2 coördinatoren en 1 directeur)

Minimumeisen
(het niet voldoen aan deze eisen leidt tot terzijde legging van de aangeboden externe medewerker.
           
Strategische HR coördinatoren/analisten:  minimaal 5 jaar ervaring met strategische HR opdracht in publieke domein

Gunningcriteria (aanvinken welke gehanteerd worden)
X De onderbouwing
X Competenties
X Werkervaring
X Netwerk binnen de overheid en/of relevante stakeholders
X Kennis politiek bestuurlijke domein en ervaring met relevante juridische of (onderwerp)technische kennis
           
Functie inhoudelijk    
Werkzaamheden         
In het aanvraag van interim directeur staan de specifieke taken van hem/haar (SRQ163706). De gezochte interim-
directeur laat zich bijstaan door een team van HR coördinatoren/analisten die gezamenlijk werken aan de opdracht.
In dit formulier wordt ingezoomd op strategisch coördinator als lid van het team. Deze levert een bijdrage op de volgende aspecten:
*) Lopende organisatieverandering Cd O&P afronden.
*) Samenwerking binnen de O&P keten intensiveren binnen het ministerie van Financiën op basis van eenduidige taken.
*) Het ontwerpen en implementeren van bedrijfsmatige en concrete kaders op het gebied van duurzame inzetbaarheid, die aansluiten op de toekomstige ontwikkelingen en behoefte van het primair proces van de Belastingdienst.
*) Vanuit een analyse komen tot een concreet en uitvoerbaar advies voor een toekomstgerichte invulling van de O&P functie binnen de Belastingdienst, die bijdraagt aan het realiseren van de ambities en tevens goed aansluit op middellange personeelsplanning (MPP) en Planning & Control cyclus.
*) Daar waar mogelijk d.m.v. pilots innovatieve ideeën/methoden/werkprocessen uitvoeren bij de grote primaire proces directies van de Belastingdienst.

Opdrachtbeschrijving   
•           Start met korte analysefase, opgave die er ligt. Vanuit analyse komen tot aanscherping opdracht met concrete (tussen)resultaten. Strategisch interim directeur wordt hierbij ondersteund door 2 strategisch HR coördinatoren/analisten.
•           Opzetten, uitvoeren, begeleiden van experimenten

Kennis- en ervaringsaspecten           

Strategische HR coördinatoren/analisten:  5 jaar ervaring met strategische HR opdracht in publieke domein, ervaring bij grote uitvoeringsorganisatie is een pré

Competenties  
Omgevingsbewustzijn
Bestuurssensitiviteit
Strategisch leidinggeven aan organisatie
Creativiteit

Minimaal –Maximaal aantal uren per week 24-32 uur per week
Standplaats/plaats van te werkstelling   Den Haag
Mogelijke verlengingen Ja

Eis aan leverancier:
Verplicht door leverancier aan te geven de volledige keten van inhuur
Bij de aanbiedingen de volledige keten van inhuur aangeven inclusief alle tussenpartijen in de keten, of en waar de kandidaat in loondienst is, of dat hij/zij ZZP-er of DGA-er is.

Inloggen