Programmamanager EZK – RVO

Location
Den Haag
Start date
03/07/2023
End date
03/07/2024
Hours
26
Client
(MP) ATOS Nederland BV
Job label
SRQ166326
Share this request:

Functietitel: Programmamanager bij EZK – RVO
Deadline: 02-06-16:00
Locatie: Den Haag
Startdatum: 03-07-2023
Einddatum: 02-07-2024
Inzet aantal uren per week: 26
Opties tot verlenging: Ja
Taal aan te leveren CV: Nederlands
Remote: Deels
Taaleisen: Nederlandstalig
ZZP: Ja toegestaan

Opdrachtomschrijving
Programma:
1. Compliance en Verantwoord Vertrouwen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-27
2. Opzetten compliance structuur voor de Brexit Adjustment Reserve.

Ad 1). Binnen de directie KPEU/afdeling Uitvoeringsbeleid adviseert het team EU betaalorgaan (EB) de directie en het management, gevraagd en ongevraagd, over hoe te voldoen aan de wet- en regelgeving voor de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en besteding van Europese fondsen.
Het implementeren van diverse regelingen in het kader voor het GLB 2023-27 vergt ook een aanpak die aansluit bij de RVO ambities. De invoering van het principe van verantwoord vertrouwen in het Europese domein is daarvan een voorbeeld. Tijdens de implementatie van de regelingen en systemen neemt het team EB de principes van RUS/USK en Programmatisch Handhaven mee in de kaders en adviezen. Bij het inrichten en implementeren van de uitvoering worden deze kaders aangeleverd en uitgelegd om EU-conform te kunnen werken. Resultaat is een EU-conform ingericht in lijn met de rapportage en verantwoordingseisen. De compliance strekt zich uit over de gehele uitvoeringsketen.

De keten waarmee samengewerkt wordt betreft interne organisatie onderdelen en externe partners. Onderwerpen/deelprojecten die onderdeel zijn van het programma betreffen:
– Werken met vereenvoudigde kostenopties
– Implementatie Verantwoord Vertrouwen principes
– Toezicht en governance delegated bodies

Dit programma wordt uitgevoerd binnen de bestaande organisatie en al werkende processen. Een programma manager stimuleert verandering door initiatie van de genoemde deelprojecten en implementatie van diverse adviezen met de bestaande capaciteit. Al lopend het programma zal een sterke impuls aanwezig kunnen zijn om te reageren op lopende audits en de “lessons learned” in het programma op te nemen.

De ambitie van RVO strategie is om de excellente publieke dienstverlener met zichtbaar maatschappelijke impact te zijn. Voor het maken van maatschappelijke impact richt RVO zich op drie transities en daarbij behorende opgaven, te weten:
I. Klimaat- en energietransitie
II. Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem
III. Transitie naar een toekomstbestendig en digitale economie.
Om de ambitie van RVO te realiseren is de focus onder andere op transparante en eenvoudige processen en klantgerichte dienstverlening. Het programma in het kader van deze opdracht beoogt deze ambities te concretiseren op het niveau van de onderwerpen, de in te richten en aan te passen werkprocessen en de verantwoording die daarover op zowel EU als nationaal over moet worden afgelegd. De programmamanager werkt in een omgeving en netwerk met diverse stakeholders uit bedrijfsleven, bestuur en ambtelijke omgeving.
Hiervoor wordt van de programmamanager een sterke adviesvaardigheid verwacht teneinde de kennis in de lijn te organiseren die RVO in staat stelt haar doelstellingen te realiseren en de compliance met wet- en regelgeving te waarborgen. RVO stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. De excellente publieke dienstverlener wordt mede bereikt door het verder ontwikkelen en opzetten van digitale toegang bij open te stellen subsidieregelingen met 24/7 real time inzichten voor klanten en digitale interactie.Het evenwicht vinden tussen het klantgericht werken versus EU-conform en kostenefficiënt is daarbij van groot belang.
Van de programmamanager wordt verwacht dat deze een groep van aan het programma verbonden adviseurs aanstuurt en in nauwe samenwerking met het bestaande management het programma leidt.

EISEN (KNOCK OUTS) – dient duidelijk in de cv naar voren te komen
Opleiding: Master/ doctoraal
Ruime ervaring (min. 7 jaar) als strategisch (interim)manager in minimaal 5 adviesprojecten bij de rijksoverheid en ervaring als projectleider in een verandertraject (met eindverantwoordelijkheid)
Zeer goede kennis van en ervaring met de eisen voor Europese Betaalorganen (min 5 jaar).
Hands-on, met goede kennis van de Europese Regelgeving (Landbouwfondsen, Gemeenschappelijke Markt Ordening, Europees Visserij fonds)

WENSEN/WERKERVARING – dient duidelijk in de cv naar voren te komen
Gezien de contacten op RVO-directieniveau, de internationale component en de nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op bestuurlijk niveau, wordt bij de selectie extra aandacht gegeven aan communicatieve vaardigheden.
Zeer goede kennis van en ervaring met de eisen voor Europese Betaalorganen. Naast de minimumeis kan er extra gescoord worden bij grotere kennis van dit onderwerp.
Kennis van de Europese Regelgeving (Landbouwfondsen, Gemeenschappelijke Markt Ordening, Europees Visserij fonds). Naast de minimumeis kan er extra gescoord worden bij grotere kennis van dit onderwerp.

Ervaring binnen de Rijksoverheid en bij voorkeur bij het ministerie van Economische Zaken (en haar agentschappen) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is vanwege de complexiteit van werkprocessen zeer wenselijk.

Hiringdesk ATOS Nederland

Direct link Register
Den Haag
26
03/07/2023
31/05/2023
03/07/2024
(MP) ATOS Nederland BV
SRQ166326
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Den Haag
03/07/2023
03/07/2024
26

Functietitel: Programmamanager bij EZK – RVO
Deadline: 02-06-16:00
Locatie: Den Haag
Startdatum: 03-07-2023
Einddatum: 02-07-2024
Inzet aantal uren per week: 26
Opties tot verlenging: Ja
Taal aan te leveren CV: Nederlands
Remote: Deels
Taaleisen: Nederlandstalig
ZZP: Ja toegestaan

Opdrachtomschrijving
Programma:
1. Compliance en Verantwoord Vertrouwen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-27
2. Opzetten compliance structuur voor de Brexit Adjustment Reserve.

Ad 1). Binnen de directie KPEU/afdeling Uitvoeringsbeleid adviseert het team EU betaalorgaan (EB) de directie en het management, gevraagd en ongevraagd, over hoe te voldoen aan de wet- en regelgeving voor de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en besteding van Europese fondsen.
Het implementeren van diverse regelingen in het kader voor het GLB 2023-27 vergt ook een aanpak die aansluit bij de RVO ambities. De invoering van het principe van verantwoord vertrouwen in het Europese domein is daarvan een voorbeeld. Tijdens de implementatie van de regelingen en systemen neemt het team EB de principes van RUS/USK en Programmatisch Handhaven mee in de kaders en adviezen. Bij het inrichten en implementeren van de uitvoering worden deze kaders aangeleverd en uitgelegd om EU-conform te kunnen werken. Resultaat is een EU-conform ingericht in lijn met de rapportage en verantwoordingseisen. De compliance strekt zich uit over de gehele uitvoeringsketen.

De keten waarmee samengewerkt wordt betreft interne organisatie onderdelen en externe partners. Onderwerpen/deelprojecten die onderdeel zijn van het programma betreffen:
– Werken met vereenvoudigde kostenopties
– Implementatie Verantwoord Vertrouwen principes
– Toezicht en governance delegated bodies

Dit programma wordt uitgevoerd binnen de bestaande organisatie en al werkende processen. Een programma manager stimuleert verandering door initiatie van de genoemde deelprojecten en implementatie van diverse adviezen met de bestaande capaciteit. Al lopend het programma zal een sterke impuls aanwezig kunnen zijn om te reageren op lopende audits en de “lessons learned” in het programma op te nemen.

De ambitie van RVO strategie is om de excellente publieke dienstverlener met zichtbaar maatschappelijke impact te zijn. Voor het maken van maatschappelijke impact richt RVO zich op drie transities en daarbij behorende opgaven, te weten:
I. Klimaat- en energietransitie
II. Transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem
III. Transitie naar een toekomstbestendig en digitale economie.
Om de ambitie van RVO te realiseren is de focus onder andere op transparante en eenvoudige processen en klantgerichte dienstverlening. Het programma in het kader van deze opdracht beoogt deze ambities te concretiseren op het niveau van de onderwerpen, de in te richten en aan te passen werkprocessen en de verantwoording die daarover op zowel EU als nationaal over moet worden afgelegd. De programmamanager werkt in een omgeving en netwerk met diverse stakeholders uit bedrijfsleven, bestuur en ambtelijke omgeving.
Hiervoor wordt van de programmamanager een sterke adviesvaardigheid verwacht teneinde de kennis in de lijn te organiseren die RVO in staat stelt haar doelstellingen te realiseren en de compliance met wet- en regelgeving te waarborgen. RVO stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. De excellente publieke dienstverlener wordt mede bereikt door het verder ontwikkelen en opzetten van digitale toegang bij open te stellen subsidieregelingen met 24/7 real time inzichten voor klanten en digitale interactie.Het evenwicht vinden tussen het klantgericht werken versus EU-conform en kostenefficiënt is daarbij van groot belang.
Van de programmamanager wordt verwacht dat deze een groep van aan het programma verbonden adviseurs aanstuurt en in nauwe samenwerking met het bestaande management het programma leidt.

EISEN (KNOCK OUTS) – dient duidelijk in de cv naar voren te komen
Opleiding: Master/ doctoraal
Ruime ervaring (min. 7 jaar) als strategisch (interim)manager in minimaal 5 adviesprojecten bij de rijksoverheid en ervaring als projectleider in een verandertraject (met eindverantwoordelijkheid)
Zeer goede kennis van en ervaring met de eisen voor Europese Betaalorganen (min 5 jaar).
Hands-on, met goede kennis van de Europese Regelgeving (Landbouwfondsen, Gemeenschappelijke Markt Ordening, Europees Visserij fonds)

WENSEN/WERKERVARING – dient duidelijk in de cv naar voren te komen
Gezien de contacten op RVO-directieniveau, de internationale component en de nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op bestuurlijk niveau, wordt bij de selectie extra aandacht gegeven aan communicatieve vaardigheden.
Zeer goede kennis van en ervaring met de eisen voor Europese Betaalorganen. Naast de minimumeis kan er extra gescoord worden bij grotere kennis van dit onderwerp.
Kennis van de Europese Regelgeving (Landbouwfondsen, Gemeenschappelijke Markt Ordening, Europees Visserij fonds). Naast de minimumeis kan er extra gescoord worden bij grotere kennis van dit onderwerp.

Ervaring binnen de Rijksoverheid en bij voorkeur bij het ministerie van Economische Zaken (en haar agentschappen) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is vanwege de complexiteit van werkprocessen zeer wenselijk.

Inloggen